Název: Efektivní frézování feriticko-martenzitických ocelí: vliv mikrogeometrie nástroje na řezný proces
Další názvy: Effective milling of ferritic-martensitic stainless steel: The influence of microgeometry of cutting tool on cutting process
Autoři: Petele, Jan
Vedoucí práce/školitel: Janda, Zdeněk
Janda, Zdeněk
Oponent: Roud, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10258
Klíčová slova: feriticko-martenzitická ocel;mikrogeometrie nástroje;opotřebení
Klíčová slova v dalším jazyce: ferritic-martensitic steel;micro-geometry of tools;wear
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá efektivním frézováním feriticko-martenzitických ocelí, konkrétně vlivem mikrogeometrie nástroje na řezný proces. Především vlivem poloměru zaoblení ostří na řezný proces. Pozorování řezného procesu a následné hodnocení vlivů bylo prováděno při experimentálním obrábění feriticko-martenzitické oceli, která byla obráběna nástroji s různými mikrogeometriemi ostří.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with efficient milling ferritic-martensitic steels, namely the influence of micro-geometry tools durim cutting process. Mainly the influence of cutting edge radius on the cutting process. Observation of the cutting process and the subsequent impact assessment has been carried out in experimental machining ferritic-martensitic steel, that was machined with tools with different cutting edge micro-geometry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Petele Jan.pdfPlný text práce4,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petele - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce928,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petele- oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petele - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce373,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10258

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.