Title: Efektivní frézování feriticko-martenzitických ocelí: vliv mikrogeometrie nástroje na řezný proces
Other Titles: Effective milling of ferritic-martensitic stainless steel: The influence of microgeometry of cutting tool on cutting process
Authors: Petele, Jan
Advisor: Janda, Zdeněk
Janda, Zdeněk
Referee: Roud, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10258
Keywords: feriticko-martenzitická ocel;mikrogeometrie nástroje;opotřebení
Keywords in different language: ferritic-martensitic steel;micro-geometry of tools;wear
Abstract: Diplomová práce se zabývá efektivním frézováním feriticko-martenzitických ocelí, konkrétně vlivem mikrogeometrie nástroje na řezný proces. Především vlivem poloměru zaoblení ostří na řezný proces. Pozorování řezného procesu a následné hodnocení vlivů bylo prováděno při experimentálním obrábění feriticko-martenzitické oceli, která byla obráběna nástroji s různými mikrogeometriemi ostří.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with efficient milling ferritic-martensitic steels, namely the influence of micro-geometry tools durim cutting process. Mainly the influence of cutting edge radius on the cutting process. Observation of the cutting process and the subsequent impact assessment has been carried out in experimental machining ferritic-martensitic steel, that was machined with tools with different cutting edge micro-geometry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Petele Jan.pdfPlný text práce4,72 MBAdobe PDFView/Open
Petele - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce928,21 kBAdobe PDFView/Open
Petele- oponentni posudek DP.PDFPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Petele - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce373,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.