Název: Mohylová pohřebiště v okolí Dýšiny (okr. Plzeň-město)
Další názvy: Burial mound cemeteries in Dýšina (Distr. of Plzeň-město)
Autoři: Kalců, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Krištuf, Petr
Oponent: Švejcar, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10267
Klíčová slova: střední doba bronzová;mladší doba bronzová;mohyly;Dýšina
Klíčová slova v dalším jazyce: middle bronze age;late bronze age;burial mounds;Dýšina
Abstrakt: Práce se zabývá mohylovými pohřebišti ze střední a mladší doby bronzové v Dýšině a okolí. Obsahuje popis jednotlivých mohyl a nálezů na základě literatury a poznámek z nepublikovaného výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This study is focused on the barrow cemeteries of Middle and Late Bronze Age in Dýšina and its surroundings. It contains a description of each burial mound and findings based on the literature and notes from unpublished research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kalcu_BP.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalcu_Kristuf_VP.pdfPosudek vedoucího práce75,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalcu_Svejcar_OP.pdfPosudek oponenta práce996,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalcu.pdfPrůběh obhajoby práce110,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10267

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.