Název: Alt Neuhaus, Herrenstein a Schwarzenschwall - zhodnocení významu a pozice tří hradů v historickém Chebsku
Další názvy: Alt Neuhaus, Herrenstein a Schwarzenschwall - evaluate the importance and position of the three castles in the historic district of Cheb
Autoři: Hamberger, Karel
Vedoucí práce/školitel: Knoll, Vilém
Oponent: Hložek, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10268
Klíčová slova: středověk;historické Chebsko;hrad;ministeriální rod;kolonizace
Klíčová slova v dalším jazyce: middle ages;historical district of Cheb;castle;ministerial family;colonization
Abstrakt: Práce se zabývala třemi hrady ležícími v historickém Chebsku, jejichž zakladatele lze hledat mezi příslušníky mocného ministeriálního rodu v oblasti. Ti zdejší oblast kolonizovali. Jde o pány z Falkenbergu. Tyto hrady se staly součástí jejich panství, jehož jádro se rozprostíralo okolo řeky Lesní Naaby.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with three castles, located in the historical district of Cheb. Their founder was powerfull ministerial family - Falkenberg family. They are in this region promote colonization. These castles have become part of their domain, the core was tied to the river Waldnaab.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hamberger_Knoll_VP.pdfPosudek vedoucího práce598,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hamberger_Hlozek_OP.pdfPosudek oponenta práce432,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hamberger.pdfPrůběh obhajoby práce126,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10268

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.