Název: Herman Wirth: utváření nové vědy
Další názvy: Herman Wirth: making of a new science
Autoři: Ulč, Martin
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Neustupný, Evžen
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10272
Klíčová slova: Herman Wirth;Ahnenerbe;polární teorie;původ Indoevropanů;difusionismus;historie;archeologie
Klíčová slova v dalším jazyce: Herman Wirth;Ahnenerbe;polar theory;Indoeuropean origins;difusionism;history;archaeology
Abstrakt: Kritický ohled za působením Hermana Wirtha a jeho neúspěšném pokusu postavit nové vědní paradigma. Wirthova argumentace v kontextu německých archeologických věd.
Abstrakt v dalším jazyce: Critical view on activities of Herman Wirth and his unsuccessful attempt to build a new scientific paradigm. Wirths argumentation in context of German archaeological disciplines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
M. Ulc - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ulc_Budil_VP.pdfPosudek vedoucího práce647,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ulc_Neustupny_OP.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ulc.pdfPrůběh obhajoby práce100 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10272

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.