Title: Herman Wirth: utváření nové vědy
Other Titles: Herman Wirth: making of a new science
Authors: Ulč, Martin
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Neustupný, Evžen
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10272
Keywords: Herman Wirth;Ahnenerbe;polární teorie;původ Indoevropanů;difusionismus;historie;archeologie
Keywords in different language: Herman Wirth;Ahnenerbe;polar theory;Indoeuropean origins;difusionism;history;archaeology
Abstract: Kritický ohled za působením Hermana Wirtha a jeho neúspěšném pokusu postavit nové vědní paradigma. Wirthova argumentace v kontextu německých archeologických věd.
Abstract in different language: Critical view on activities of Herman Wirth and his unsuccessful attempt to build a new scientific paradigm. Wirths argumentation in context of German archaeological disciplines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Ulc - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Ulc_Budil_VP.pdfPosudek vedoucího práce647,69 kBAdobe PDFView/Open
Ulc_Neustupny_OP.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Ulc.pdfPrůběh obhajoby práce100 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.