Název: Osídlení řivnáčské kultury v Čechách
Další názvy: The settlement of the řivnáč culture in Czech Republic
Autoři: Roedlová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Menšík, Petr
Oponent: Švejcar, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10275
Klíčová slova: řivnáčská kultura;osídlení;movité artefakty;nemovité artefakty;výšinná sídliště;rovinná sídliště;přírodní podmínky;symbolika;ekonomika;databáze;geografické informační systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: Řivnáč culture;hilltop settlements;settlements of flat ground;settlement;movable artefats;symbolism;economy;database;geographical information systems
Abstrakt: Hlavním cílem mé práce bylo především charakterizovat řivnáčskou kulturu na základě archeologických pramenů z dosud známé literatury.Zaměřila jsem se hlavně na typologické roztřídění movitých artefaktů podle jejich praktické, symbolické a společenské funkce a na to navázala charakteristikou společnosti a její ekonomikou ve vztahu k přírodním podmínkám.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this work was primarily characterize řivnáč culture based on archaeological resources from the known literature. I focused mainly on typological classification of artifacts by their practical, symbolic and social functions. I followed up on this with characteristic of society and its economy in relation to environmental conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roedlova_Mensik_VP.pdfPosudek vedoucího práce122,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roedlova_Svejcar_OP.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roedlova_obhajoba zari 2013.pdfPrůběh obhajoby práce183,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10275

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.