Title: Osídlení řivnáčské kultury v Čechách
Other Titles: The settlement of the řivnáč culture in Czech Republic
Authors: Roedlová, Eva
Advisor: Menšík, Petr
Referee: Švejcar, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10275
Keywords: řivnáčská kultura;osídlení;movité artefakty;nemovité artefakty;výšinná sídliště;rovinná sídliště;přírodní podmínky;symbolika;ekonomika;databáze;geografické informační systémy
Keywords in different language: Řivnáč culture;hilltop settlements;settlements of flat ground;settlement;movable artefats;symbolism;economy;database;geographical information systems
Abstract: Hlavním cílem mé práce bylo především charakterizovat řivnáčskou kulturu na základě archeologických pramenů z dosud známé literatury.Zaměřila jsem se hlavně na typologické roztřídění movitých artefaktů podle jejich praktické, symbolické a společenské funkce a na to navázala charakteristikou společnosti a její ekonomikou ve vztahu k přírodním podmínkám.
Abstract in different language: The main objective of this work was primarily characterize řivnáč culture based on archaeological resources from the known literature. I focused mainly on typological classification of artifacts by their practical, symbolic and social functions. I followed up on this with characteristic of society and its economy in relation to environmental conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
Roedlova_Mensik_VP.pdfPosudek vedoucího práce122,39 kBAdobe PDFView/Open
Roedlova_Svejcar_OP.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Roedlova_obhajoba zari 2013.pdfPrůběh obhajoby práce183,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.