Title: Kamenné konstrukce hrobů únětické kultury v Čechách
Other Titles: Grave Stone Constructions in Únětice Culture in Bohemia
Authors: Šebek, Lukáš
Advisor: Švejcar, Ondřej
Moucha, Václav
Referee: Krištuf, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10277
Keywords: únětická kultura;starší doba bronzová;kamenní konstrukce;pohřbívání;skrčené kostry;typologie vnitřních konstrukcí
Keywords in different language: únětice culture;stone constructins;bronze age;burials;crouched skeleton;construction typology
Abstract: Tato bakalářská práce se nazývá kamenné konstrukce hrobů únětické kultury v Čechách. Zaměřuje se na studium hrobových konstrukcí, založeném na publikovaných starších výzkumech, především v Památkách archeologických. Byla vytvožena databáze kamenných konstrukcí hrobů. Vytvořena byla typologie vnitřních kamenných konstrukcí hrobů únětické kultury. Tato typologie byla porovnána s hrobovým inventářem, za použití analýzy hlavních komponent.
Abstract in different language: This bachor work is called Grave Stone Constructions in Únětice Culture in Bohemia. This paper is focused on study of grave stone constructions, based on graves published in older literature, especially in Památky archeologické journal. I made the database of stone constructed graves in Czech. A typology of inner stone constructions in Únětice Culture graves was made and i compared those constructions with grave goods. Principal component analysis has been used for this research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDF prace.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Sebek_Svejcar_VP.pdfPosudek vedoucího práce107,43 kBAdobe PDFView/Open
Sebek_Kristuf_OP.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Sebek.pdfPrůběh obhajoby práce113,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.