Název: Kamenné konstrukce hrobů únětické kultury v Čechách
Další názvy: Grave Stone Constructions in Únětice Culture in Bohemia
Autoři: Šebek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Švejcar, Ondřej
Moucha, Václav
Oponent: Krištuf, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10277
Klíčová slova: únětická kultura;starší doba bronzová;kamenní konstrukce;pohřbívání;skrčené kostry;typologie vnitřních konstrukcí
Klíčová slova v dalším jazyce: únětice culture;stone constructins;bronze age;burials;crouched skeleton;construction typology
Abstrakt: Tato bakalářská práce se nazývá kamenné konstrukce hrobů únětické kultury v Čechách. Zaměřuje se na studium hrobových konstrukcí, založeném na publikovaných starších výzkumech, především v Památkách archeologických. Byla vytvožena databáze kamenných konstrukcí hrobů. Vytvořena byla typologie vnitřních kamenných konstrukcí hrobů únětické kultury. Tato typologie byla porovnána s hrobovým inventářem, za použití analýzy hlavních komponent.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachor work is called Grave Stone Constructions in Únětice Culture in Bohemia. This paper is focused on study of grave stone constructions, based on graves published in older literature, especially in Památky archeologické journal. I made the database of stone constructed graves in Czech. A typology of inner stone constructions in Únětice Culture graves was made and i compared those constructions with grave goods. Principal component analysis has been used for this research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAR) / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PDF prace.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebek_Svejcar_VP.pdfPosudek vedoucího práce107,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebek_Kristuf_OP.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebek.pdfPrůběh obhajoby práce113,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10277

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.