Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRak, Michalcs
dc.contributor.advisorLikovský, Jakubcs
dc.contributor.authorŽďárek, Šimoncs
dc.contributor.refereeFunk, Lukášcs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:28Z-
dc.date.available2012-09-17cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:28Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-30cs
dc.identifier52479cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10278-
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je na vybrané lokalitě učinit pokus o interpretaci pohraničních československých polních opevnění z 30. let 20. století. Lokalita se nachází v blízkosti Rokytnice v Orlických horách. Výzkum byl založen na nedestruktivní archeologii, kde terén byl zkoumán na základě povrchového průzkumu. Bylo zde objeveno více jak 50 objektů. Všechny objekty jsou zahrnuty v přiložené databázi. Na základě příslušných pramenů byla také provedena typologie vybraných objektů polního opevnění. V práci je zpracována také řada poznatků o stavbách lehkého a těžkého opevnění včetně jejich současného využití.cs
dc.format66 s., 21 s. obr. příloh.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subject2. světová válkacs
dc.subjectlehké opevněnícs
dc.subjectpolní opevněnícs
dc.subjecttěžké opevněnícs
dc.subjectvýzkumcs
dc.subjectzákopcs
dc.titleMožnosti archeologického poznání čs. opevnění z 30. let 20. století - Orlické horycs
dc.title.alternativeThe possibilities of research of Czechoslovak fortifications from the 1930s - Orlické horyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to attempt to interpret the Czechoslovak border fortifications field from 1930s on the selected location. The location is situated close to Rokytnice v Orlických horách. The research was based on non-destructive archeology, where the terrain was studied based on the surface survey. There was discovered more than fifty objects. All objects are included in the attached database. On the basis of relevant sources was also made typology of selected objects field fortifications. In this work is also handled a number of findings about the construction of light and heavy fortifications, including their current use.en
dc.subject.translated2. world waren
dc.subject.translatedborder fortificationen
dc.subject.translatedfield fortificationsen
dc.subject.translatedheavy fortificationen
dc.subject.translatedresearchen
dc.subject.translatedtrenchesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Simon Zdarek.pdfPlný text práce6,17 MBAdobe PDFView/Open
Zdarek_Rak_VP.pdfPosudek vedoucího práce582,52 kBAdobe PDFView/Open
Zdarek_Funk_OP.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Zdarek.pdfPrůběh obhajoby práce98,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.