Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováček, Karel
dc.contributor.authorHotová, Lucie
dc.contributor.refereeTuma, David
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:37Z
dc.date.available2012-09-17cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:37Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier53137
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10281
dc.description.abstractPráce popisuje architekturu synagog 18. a 19. století v západních Čechách. Vysvětluje obecnou koncepci synagog a jejich vývin v 18. a 19. století v kontextu sociálně-politické situace, která měla vliv na architekturu židovských templů. Práce vysvětluje rozdíly mezi synagogami v městech a vesnicích. Je zde také popsáno židovské osídlení západních Čech a usazení prvních židů v českých zemí.cs
dc.format63 s. (64 711 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsynagogacs
dc.subjecttemplcs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectŽidécs
dc.subjectbimacs
dc.subjectAron-ha-Kodešcs
dc.subjectžidovské osídlenícs
dc.subjectjudaismuscs
dc.subject19. stoletícs
dc.subject18. stoletícs
dc.titleSynagogy 18. a 19.století v západních Čecháchcs
dc.title.alternativeJewish synagogues the 18th and 19th centuries in West Bohemiaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work describes architecture of synagogues the 18th and 19th centuries in West Bohemia. It is explained ordinary conception of synagogues, their evolution in 18th and 19th centuries with context of social and political situation, which has got influence at architecture Jewish temples. The work explains differences between synagogues in cities and villages. It´s here also described Jewish settlement of West Bohemia and first Jews in Czech land.en
dc.subject.translatedsynagogueen
dc.subject.translatedtempleen
dc.subject.translatedarchitectureen
dc.subject.translatedJewsen
dc.subject.translatedbimahen
dc.subject.translatedAron Kodeshen
dc.subject.translatedjewish settlementen
dc.subject.translatedjudaismen
dc.subject.translated19th centuryen
dc.subject.translated18th centuryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Lucie Hotova.pdfPlný text práce6,69 MBAdobe PDFView/Open
Hotova_Novacek_VP.pdfPosudek vedoucího práce813,43 kBAdobe PDFView/Open
Hotova_Tuma_OP.pdfPosudek oponenta práce758,18 kBAdobe PDFView/Open
Hotova.pdfPrůběh obhajoby práce161,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.