Název: Experimental system for visualisation of the light load
Autoři: Čadík, Martin
Slavík, Pavel
Přikryl, Jan
Citace zdrojového dokumentu: WSCG '2003: Posters: The 11-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2003, 3.-7. February 2003, Plzen, p. 37-40.
Datum vydání: 2003
Nakladatel: UNION Agency
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg2003/Papers_2003/I47.pdf
http://hdl.handle.net/11025/1029
ISBN: 80-903100-2-8
Klíčová slova: počítačová grafika;globální osvětlení;radiozita;sledování paprsku;Monte Carlo
Klíčová slova v dalším jazyce: computer graphics;global illumination;radiosity;ray tracing;Monte Carlo
Abstrakt: This paper presents our work on an experimental system for visualisation of the light load. The light load is defined as the total amount of light radiation received by all areas of a 3D scene. The emphasis of the presented system lays on outdoor architectural scenes, but indoor scenes are handled as well. The aim of the system is to visualise the light load either in a single moment or integrated during a longer time period. We have selected a hierarchical Monte Carlo radiosity method to solve the specified problem. This method was extended to handle parallel light sources and specular reflections. New “lighting” iteration was added to computation phase to consider natural light sources such as Sun and sky. The system was implemented in Java programming language using the Java3D API. Thanks to this implementation environment, our system is flexible, easy to modify and extend and it is suitable for experimental and educational purposes.
Práva: © UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:WSCG '2003: Posters

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
I47.pdf208,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1029

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.