Title: The Brief History of the Cherokee Tribe and its Current Issues
Other Titles: The Brief History of the Cherokee Tribe and its Current Issues
Authors: Haustein, Dušan
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10293
Keywords: cherokee;američtí Indiáni;cherokee nation;Spojené státy americké;tsalagi
Keywords in different language: cherokee;american Indians;cherokee nation;United States of America;tsalagi
Abstract: Cílem této práce je posoudit historický vývoj indiánského kmene Cherokee a jeho současné postavení ve Spojených státech amerických a vyvodit zda jsou Cherokee stále věrni svým tradicím. K tomuto účelu byl proveden výzkum historie před- a post-Kolumbovské Severní Ameriky. Závěrečná část práce pak popisuje současný stav Cherokee Nation a jeho obyvatel, který je postupně porovnáván s informacemi získanými skrze elektronickou komunikaci s Cherokeem. Výzkum naznačuje, že postavení Cherokee se postupem jejich historie zlepšilo navzdory těžkostem, které museli podstoupit. Nyní již nejsou předmětem veřejné diskriminace a snaží se udržet a ukázat svou kulturu vnějšímu světu. Nicméně stále zde zůstává velké množství problémů, které musejí vyřešit, jako je narkomanie, závislost na hazardu nebo skupiny podvodníků, kteří se vydávají za opravdové Cherokee, aby mohli pobírat vládní benefity.
Abstract in different language: The aim of this paper is to examine the history of the Cherokee Indian tribe and its current state in the United States and conclude whether their contemporary society still observer old Cherokee traditions. To achieve this goal a research on the history of the pre-contact and post-contact North America was conducted. The final part of the paper then examine the current state of the Cherokee Nation and its citizen, which is subsequently compared with the information obtained through the electronic correspondence with a Cherokee man. The research implies that the status of the Cherokee improved over the course of their history, despite difficulties they had to face. Now, they are no longer officially discriminated and try to preserve and show their culture to the outside world. However, there are still many issues they have to resolve, such as the drug abuse, gambling addiction or fraudulent groups claiming to be of Cherokee origin in order to receive governmental benefits unjustly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haustein_Dusan-Bakalarska_prace-The_Brief_History_of_the_Cherokee_Tribe_and_its_Current_Issues.pdfPlný text práce898,92 kBAdobe PDFView/Open
ved Haustein.pdfPosudek vedoucího práce424,81 kBAdobe PDFView/Open
op Haustein.pdfPosudek oponenta práce505,74 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Dusan Haustein.pdfPrůběh obhajoby práce101,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.