Název: The Brief History of the Cherokee Tribe and its Current Issues
Další názvy: The Brief History of the Cherokee Tribe and its Current Issues
Autoři: Haustein, Dušan
Vedoucí práce/školitel: Velkoborská, Kamila
Oponent: Kašparová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10293
Klíčová slova: cherokee;američtí Indiáni;cherokee nation;Spojené státy americké;tsalagi
Klíčová slova v dalším jazyce: cherokee;american Indians;cherokee nation;United States of America;tsalagi
Abstrakt: Cílem této práce je posoudit historický vývoj indiánského kmene Cherokee a jeho současné postavení ve Spojených státech amerických a vyvodit zda jsou Cherokee stále věrni svým tradicím. K tomuto účelu byl proveden výzkum historie před- a post-Kolumbovské Severní Ameriky. Závěrečná část práce pak popisuje současný stav Cherokee Nation a jeho obyvatel, který je postupně porovnáván s informacemi získanými skrze elektronickou komunikaci s Cherokeem. Výzkum naznačuje, že postavení Cherokee se postupem jejich historie zlepšilo navzdory těžkostem, které museli podstoupit. Nyní již nejsou předmětem veřejné diskriminace a snaží se udržet a ukázat svou kulturu vnějšímu světu. Nicméně stále zde zůstává velké množství problémů, které musejí vyřešit, jako je narkomanie, závislost na hazardu nebo skupiny podvodníků, kteří se vydávají za opravdové Cherokee, aby mohli pobírat vládní benefity.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this paper is to examine the history of the Cherokee Indian tribe and its current state in the United States and conclude whether their contemporary society still observer old Cherokee traditions. To achieve this goal a research on the history of the pre-contact and post-contact North America was conducted. The final part of the paper then examine the current state of the Cherokee Nation and its citizen, which is subsequently compared with the information obtained through the electronic correspondence with a Cherokee man. The research implies that the status of the Cherokee improved over the course of their history, despite difficulties they had to face. Now, they are no longer officially discriminated and try to preserve and show their culture to the outside world. However, there are still many issues they have to resolve, such as the drug abuse, gambling addiction or fraudulent groups claiming to be of Cherokee origin in order to receive governmental benefits unjustly.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Haustein_Dusan-Bakalarska_prace-The_Brief_History_of_the_Cherokee_Tribe_and_its_Current_Issues.pdfPlný text práce898,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Haustein.pdfPosudek vedoucího práce424,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Haustein.pdfPosudek oponenta práce505,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Dusan Haustein.pdfPrůběh obhajoby práce101,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10293

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.