Title: Edgar Allan Poe - The Invetor of The Detective Fiction Genre
Other Titles: Edgar Allan Poe - The Invetor of The Detective Fiction Genre
Authors: Fišerová, Nicole
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Mišterová, Ivona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10310
Keywords: Edgar Allan Poe;Vraždy v ulici Morgue;Le Chevalier C. Auguste Dupin;detektivní povídky
Keywords in different language: Edgar Allan Poe;The Murders in the Rue Morgue;Le Chevalier C. Auguste Dupin;detective stories
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na Edgara Allana Poea a jeho detektivní tvorbu, v níž stanovil základní prvky detektivní fikce. Teoretická část obsahuje Poeův životopis a nejznámější díla, popis detektivního žánru, popis Poeova fiktivního detektiva C. Augusta Dupina a obsah detektivní povídky Vraždy v ulicích Morgue. Příběh je dále rozebrán, analyzován a okomentován v praktické části. Tato část taktéž obsahuje srovnání všech Poeových detektivních povídek a poukazuje na jejich společné znaky. Nejvýznačnějšími díly, která byla použita v praktické části, jsou Vraždy v ulici Morgue, ?Záhada Marie Rôgetové? a Odcizený dopis. Hlavním cílem této práce je najít znaky detektivní fikce v Poeových povídkách a dokázat, že povídky jsou detektivní a dále srovnat tyto povídky a najít jejich společné znaky. Dle analýzy jsou povídky detektivní, s příměsí hororu a záhad.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis is aimed at Edgar Allan Poe and his detective stories in which he set the basic elements for a detective fiction. The theoretical part comprises Poe´s biography and greatest works, description of the detective fiction genre, description of Poe´s fictional detective C. Auguste Dupin and a summary of his detective story The Murders in the Rue Morgue. The story is further analysed and commented on in the practical part. This part also contains a comparison of all Poe´s detective stories and points at joint features. The most significant works used for the practical part are the detective story The Murders in the Rue Morgue, The Mystery of Marie Rôget and The Purloined Letter. The main objective of this thesis is to find features in Poe´s stories and prove it is detective fiction, and also compare those stories with each other and find their joint features. According to the analysis, the stories are detective fiction with the element of horror and mystery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT_Fiserova_Nicole_2013.pdfPlný text práce987,66 kBAdobe PDFView/Open
ved Fiserova Nicole.pdfPosudek vedoucího práce968,57 kBAdobe PDFView/Open
op Fiserova Nicole.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Nicole Fiserova.pdfPrůběh obhajoby práce75,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.