Název: Edgar Allan Poe - The Invetor of The Detective Fiction Genre
Další názvy: Edgar Allan Poe - The Invetor of The Detective Fiction Genre
Autoři: Fišerová, Nicole
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Jana
Oponent: Mišterová, Ivona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10310
Klíčová slova: Edgar Allan Poe;Vraždy v ulici Morgue;Le Chevalier C. Auguste Dupin;detektivní povídky
Klíčová slova v dalším jazyce: Edgar Allan Poe;The Murders in the Rue Morgue;Le Chevalier C. Auguste Dupin;detective stories
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na Edgara Allana Poea a jeho detektivní tvorbu, v níž stanovil základní prvky detektivní fikce. Teoretická část obsahuje Poeův životopis a nejznámější díla, popis detektivního žánru, popis Poeova fiktivního detektiva C. Augusta Dupina a obsah detektivní povídky Vraždy v ulicích Morgue. Příběh je dále rozebrán, analyzován a okomentován v praktické části. Tato část taktéž obsahuje srovnání všech Poeových detektivních povídek a poukazuje na jejich společné znaky. Nejvýznačnějšími díly, která byla použita v praktické části, jsou Vraždy v ulici Morgue, ?Záhada Marie Rôgetové? a Odcizený dopis. Hlavním cílem této práce je najít znaky detektivní fikce v Poeových povídkách a dokázat, že povídky jsou detektivní a dále srovnat tyto povídky a najít jejich společné znaky. Dle analýzy jsou povídky detektivní, s příměsí hororu a záhad.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor´s thesis is aimed at Edgar Allan Poe and his detective stories in which he set the basic elements for a detective fiction. The theoretical part comprises Poe´s biography and greatest works, description of the detective fiction genre, description of Poe´s fictional detective C. Auguste Dupin and a summary of his detective story The Murders in the Rue Morgue. The story is further analysed and commented on in the practical part. This part also contains a comparison of all Poe´s detective stories and points at joint features. The most significant works used for the practical part are the detective story The Murders in the Rue Morgue, The Mystery of Marie Rôget and The Purloined Letter. The main objective of this thesis is to find features in Poe´s stories and prove it is detective fiction, and also compare those stories with each other and find their joint features. According to the analysis, the stories are detective fiction with the element of horror and mystery.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BT_Fiserova_Nicole_2013.pdfPlný text práce987,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Fiserova Nicole.pdfPosudek vedoucího práce968,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Fiserova Nicole.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Nicole Fiserova.pdfPrůběh obhajoby práce75,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10310

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.