Název: Religion and Spirituality in the USA - An Analysis of Selected Marginal Religions and Spiritual Trends with Translation and Glossary
Další názvy: Religion and Spirituality in the USA - An Analysis of Selected Marginal Religions and Spiritual Trends with Translation and Glossary
Autoři: Potužáková, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Kobylak, Skyland Václav
Oponent: Velkoborská, Kamila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10314
Klíčová slova: náboženství;Spojené státy americké;spiritualita;indiáni;neopohanství;wicca;druidismus;nový myšlenkový směr;univerzální unitariánství;taoismus;statistiky
Klíčová slova v dalším jazyce: religion;United States of America;spirituality;indians;neopaganism;wicca;druidism;new thought movement;unitarian universalism;taoism;statistics
Abstrakt: Tato bakalářská práce je vypracována za účelem poskytnout svým čtenářům základní znalost vybraných okrajových náboženství a duchovních trendů ve Spojených Státech Amerických. Tato analýza se zaměřuje na kmeny Indiánů doplněné o Indiánskou legendu přeloženou do češtiny, Pohanství rozdělené na dvě hlavní větve což je Wicca a Neodruidismus, Nový myšlenkový směr, Univerzální Unitariánství, Taoismus, a v poslední řadě všeobecný přehled náboženství ve Spojených Státech doplněný o statistická data s tabulkami a mapami popisujícími poskytnuté informace.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is elaborated in order to provide its readers an essential knowledge of selected marginal religions and spiritual trends within the United States. This analysis focuses on Native American tribes supplemented by Native American Legend with its translation into Czech, Neopaganism divided into two main branches such as Wicca and Neo-Druidism, the New Thought Movement, Unitarian Universalism, Taoism, and in the last place, general overview of the religion in the United States completed by statistical data with tables and maps detailing provided data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce912,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Potuzakova.pdfPosudek vedoucího práce975,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Potuzakova.pdfPosudek oponenta práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh ohajoby Kamila Potuzakova.pdfPrůběh obhajoby práce130,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10314

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.