Title: The translation of selected legal texts with a commentary and glossary
Other Titles: The translation of selected legal texts with a commentary and glossary
Authors: Slámová, Barbora
Advisor: Šimáčková, Vladana
Referee: Dejmalová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10323
Keywords: překlad;teorie překladu;komentář;glosář;překladatelský proces;překladatelské metody;smlouva o obchodním zastoupení;kupní smlouva;právní text;právní angličtina
Keywords in different language: translation;translation theory;commentary;glossary;translation process;translation methods;dealership agreement;contract of purchase;legal text;legal english
Abstract: Bakalářská práce se věnuje překladu právních textů, který je doplněn komentářem a glosářem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Theoretická část se věnuje teorii překladu, popisuje překladatelský proces a překladatelské postupy a rovněž zmiňuje typické rysy pro styl právních dokumentů. Praktická část obsahuje překlad dvou smluv, první překlad je z angličtiny do češtiny a druhý z češtiny do angličtiny. Překlady jsou doplněny komentáři a glosářem.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deals with the translation of selected legal texts accompanied by a commentary and glossary. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is dedicated to the translation theory, describes the translation process and translation procedures and also mentions the typical features for the style of legal documents. The practical part includes the translations of two contracts, the first translation is from English to Czech and the second one is from Czech to English. The translations are completed by the commentaries and the glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Barbora Slamova.pdfPlný text práce436,63 kBAdobe PDFView/Open
ved Slamova.pdfPosudek vedoucího práce924,65 kBAdobe PDFView/Open
op Slamova.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Barbora Slamova.pdfPrůběh obhajoby práce67,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.