Název: The translation of selected legal texts with a commentary and glossary
Další názvy: The translation of selected legal texts with a commentary and glossary
Autoři: Slámová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Šimáčková, Vladana
Oponent: Dejmalová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10323
Klíčová slova: překlad;teorie překladu;komentář;glosář;překladatelský proces;překladatelské metody;smlouva o obchodním zastoupení;kupní smlouva;právní text;právní angličtina
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;translation theory;commentary;glossary;translation process;translation methods;dealership agreement;contract of purchase;legal text;legal english
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje překladu právních textů, který je doplněn komentářem a glosářem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Theoretická část se věnuje teorii překladu, popisuje překladatelský proces a překladatelské postupy a rovněž zmiňuje typické rysy pro styl právních dokumentů. Praktická část obsahuje překlad dvou smluv, první překlad je z angličtiny do češtiny a druhý z češtiny do angličtiny. Překlady jsou doplněny komentáři a glosářem.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis deals with the translation of selected legal texts accompanied by a commentary and glossary. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is dedicated to the translation theory, describes the translation process and translation procedures and also mentions the typical features for the style of legal documents. The practical part includes the translations of two contracts, the first translation is from English to Czech and the second one is from Czech to English. The translations are completed by the commentaries and the glossary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Barbora Slamova.pdfPlný text práce436,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Slamova.pdfPosudek vedoucího práce924,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Slamova.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Barbora Slamova.pdfPrůběh obhajoby práce67,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10323

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.