Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimáčková, Vladana
dc.contributor.authorSlámová, Barbora
dc.contributor.refereeDejmalová, Lenka
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:00:53Z
dc.date.available2012-07-13cs
dc.date.available2014-02-06T13:00:53Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-24
dc.identifier51094
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10323
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje překladu právních textů, který je doplněn komentářem a glosářem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Theoretická část se věnuje teorii překladu, popisuje překladatelský proces a překladatelské postupy a rovněž zmiňuje typické rysy pro styl právních dokumentů. Praktická část obsahuje překlad dvou smluv, první překlad je z angličtiny do češtiny a druhý z češtiny do angličtiny. Překlady jsou doplněny komentáři a glosářem.cs
dc.format63 s.(90 461 zn.),28 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectteorie překladucs
dc.subjectkomentářcs
dc.subjectglosářcs
dc.subjectpřekladatelský procescs
dc.subjectpřekladatelské metodycs
dc.subjectsmlouva o obchodním zastoupenícs
dc.subjectkupní smlouvacs
dc.subjectprávní textcs
dc.subjectprávní angličtinacs
dc.titleThe translation of selected legal texts with a commentary and glossarycs
dc.title.alternativeThe translation of selected legal texts with a commentary and glossaryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor´s thesis deals with the translation of selected legal texts accompanied by a commentary and glossary. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is dedicated to the translation theory, describes the translation process and translation procedures and also mentions the typical features for the style of legal documents. The practical part includes the translations of two contracts, the first translation is from English to Czech and the second one is from Czech to English. The translations are completed by the commentaries and the glossary.en
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedtranslation theoryen
dc.subject.translatedcommentaryen
dc.subject.translatedglossaryen
dc.subject.translatedtranslation processen
dc.subject.translatedtranslation methodsen
dc.subject.translateddealership agreementen
dc.subject.translatedcontract of purchaseen
dc.subject.translatedlegal texten
dc.subject.translatedlegal englishen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Barbora Slamova.pdfPlný text práce436,63 kBAdobe PDFView/Open
ved Slamova.pdfPosudek vedoucího práce924,65 kBAdobe PDFView/Open
op Slamova.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Barbora Slamova.pdfPrůběh obhajoby práce67,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.