Název: Bořivoj, Ludmila a jejich synové
Další názvy: Bořivoj, Ludmila and their sons
Autoři: Vránová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10342
Klíčová slova: raný středověk;kronika;legenda;historie;archeologie;antropologie;křesťanství;umučení;Ludmila;Bořivoj;Spytihněv;Vratislav
Klíčová slova v dalším jazyce: early middle ages;chronicle;legend;history;archeology;anthropology;christianity;martyrdom;Ludmila;Bořivoj;Spytihnev;Vratislav
Abstrakt: Rodina knížete Bořivoje a jeho choti Ludmily byla tématem bakalářské práce.Práce se snaží nastínit pomocí životních osudů členů rodiny historický kontext počátku křesťanství v Čechách, Bořivojův křest, christianizace Čech (výstavba sakrálních staveb) či umučení Ludmily.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the undergraduate thesis is the family of prince Bořivoj and his wife Ludmila. The aim of the thesis is to show historical context of the beginnings of Christianity, Bořivoj?s baptism, Christianization of Bohemia or Martyrdom of St. Ludmila ? his all through fates of members of this family.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VeronikaVranova.pdfPlný text práce614,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vranova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce35,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vranova_viktora.pdfPosudek oponenta práce193,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vranova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce156,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10342

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.