Title: Bořivoj, Ludmila a jejich synové
Other Titles: Bořivoj, Ludmila and their sons
Authors: Vránová, Veronika
Advisor: Novotný, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10342
Keywords: raný středověk;kronika;legenda;historie;archeologie;antropologie;křesťanství;umučení;Ludmila;Bořivoj;Spytihněv;Vratislav
Keywords in different language: early middle ages;chronicle;legend;history;archeology;anthropology;christianity;martyrdom;Ludmila;Bořivoj;Spytihnev;Vratislav
Abstract: Rodina knížete Bořivoje a jeho choti Ludmily byla tématem bakalářské práce.Práce se snaží nastínit pomocí životních osudů členů rodiny historický kontext počátku křesťanství v Čechách, Bořivojův křest, christianizace Čech (výstavba sakrálních staveb) či umučení Ludmily.
Abstract in different language: The topic of the undergraduate thesis is the family of prince Bořivoj and his wife Ludmila. The aim of the thesis is to show historical context of the beginnings of Christianity, Bořivoj?s baptism, Christianization of Bohemia or Martyrdom of St. Ludmila ? his all through fates of members of this family.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VeronikaVranova.pdfPlný text práce614,04 kBAdobe PDFView/Open
vranova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce35,41 kBAdobe PDFView/Open
vranova_viktora.pdfPosudek oponenta práce193,88 kBAdobe PDFView/Open
vranova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce156,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.