Název: Prózy Michala Viewegha ve filmu a ve filmových scénářích
Další názvy: Michal Viewegh´s proses in the film and screenplays
Autoři: Sazamová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10343
Klíčová slova: Michal Viewegh;román;film;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: Michal Viewegh;novel;film;comparison
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá třemi vybranými prózami Michala Viewegha. Zkoumá literární podobu i filmové zpracování děl. V další části pohlížíme na komparaci mezi jednotlivými podobami děl a na závěr jsou stručně rozebrány scénáře.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with three chosen proses of Michal Viewegh. The thesis examines literary form and cinematic adaptation of the work. In the next part of the thesis we focus on comparision between particular forms of work and in the end there are screenplays shortly analysed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2013 - Sazamova.pdfPlný text práce295,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sazamova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce483,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sazamova_viktora.pdfPosudek oponenta práce208,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sazamova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce154,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10343

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.