Title: Prózy Michala Viewegha ve filmu a ve filmových scénářích
Other Titles: Michal Viewegh´s proses in the film and screenplays
Authors: Sazamová, Lucie
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10343
Keywords: Michal Viewegh;román;film;komparace
Keywords in different language: Michal Viewegh;novel;film;comparison
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá třemi vybranými prózami Michala Viewegha. Zkoumá literární podobu i filmové zpracování děl. V další části pohlížíme na komparaci mezi jednotlivými podobami děl a na závěr jsou stručně rozebrány scénáře.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with three chosen proses of Michal Viewegh. The thesis examines literary form and cinematic adaptation of the work. In the next part of the thesis we focus on comparision between particular forms of work and in the end there are screenplays shortly analysed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2013 - Sazamova.pdfPlný text práce295,73 kBAdobe PDFView/Open
sazamova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce483,42 kBAdobe PDFView/Open
sazamova_viktora.pdfPosudek oponenta práce208,71 kBAdobe PDFView/Open
sazamova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce154,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.