Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStaněk, Jiřícs
dc.contributor.authorSušanková, Jitkacs
dc.contributor.refereeNovotný, Jiřícs
dc.date.accepted2013-08-28cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:11Z-
dc.date.available2012-12-03cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:11Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-17cs
dc.identifier55181cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10344-
dc.description.abstractVe své bakalářské práci líčím život Františka Hrubína, zabývám se jeho tvorbou. Věnuji se třem stěžejním dílům, jimiž jsou Srpnová neděle, Romance pro křídlovku a Zlatá reneta. Provádím jejich podrobnou analýzu a snažím se vystihnout jejich hlavní myšlenku. Práce rekapituluje rozhovor s režisérem Otakarem Vávrou a děkuje Františku Hrubínovi za cenný přínos pro českou literaturu. V poslední části se nachází závěr, který obsahuje shrnutí a vlastní poznatky.cs
dc.format58 s. (86 295 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectLešanycs
dc.subjectromancecs
dc.subjectlyrická poeziecs
dc.subjectsekundární literaturacs
dc.subjectpromarněná příležitostcs
dc.subjectlidské selhánícs
dc.subjectnenaplněná láskacs
dc.subjectMorákcs
dc.subjectTerinacs
dc.subjectJan Mouliscs
dc.subjectrežisér Otakar Vávracs
dc.titleTři zastavení nad dílem Františka Hrubína \nl{}(Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta)cs
dc.title.alternativeThree halting over the work of František Hrubín (Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn my bachelor's thesis I describe the life of František Hrubín, I deal with his works. I describe his three principal works - Srpnová neděle, Romance pro křídlovku and Zlatá reneta. I analyse these works and I look for main thought. The thesis recapitulates conversation with director Otakar Vávra and I appreciate his enrichment of the Czech literature. In the last part is conclusion. In the conclusion is summary and personal finding.en
dc.subject.translatedLešanyen
dc.subject.translatedromanceen
dc.subject.translatedlyrical poetryen
dc.subject.translatedsecondary literatureen
dc.subject.translatedwasted opportunityen
dc.subject.translatedhuman failureen
dc.subject.translatedunhappy loveen
dc.subject.translatedMoráken
dc.subject.translatedTerinaen
dc.subject.translatedJan Moulisen
dc.subject.translateddirector Otakar Vávraen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moje BP.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
susankova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce415,66 kBAdobe PDFView/Open
susankova_novotny.pdfPosudek oponenta práce35,4 kBAdobe PDFView/Open
susankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce159,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.