Title: Charakteristika přívlastkových konstrukcí v současné publicistice
Other Titles: The character of the attributive structures in a current journaliste language style
Authors: Komárová, Kateřina
Advisor: Vaňková, Jana
Referee: Vejvodová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10348
Keywords: publicistika;zpráva;komentář;kondenzace;přívlastkové konstrukce;analýza;antepozice;postpozice;rozvitost/nerozvitost
Keywords in different language: publicism;report;comment;condensation;contructions attributives;analyse;aneposition;postposition
Abstract: Bakalářská práce se zabývá přívlastkovými konstrukcemi vyskytujícími se v publicistických textech. Zájem je zaměřen na pět typů polovětných přívlastkových konstrukcí. Zabýváme se také postavením konstrukcí, zda se vyskytují v antepozici, či postpozici, a jejich mírou rozvití.
Abstract in different language: This thesis is engaged in constructions attributives, which are occuring in publicistics texts. We specializied in five types of these constructions and we specialized in standing of these constructions too, if they are in anteposition or in postposition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp-pdf.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
komarova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce265,38 kBAdobe PDFView/Open
komarova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce53,66 kBAdobe PDFView/Open
komarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce162,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.