Název: Charakteristika přívlastkových konstrukcí v současné publicistice
Další názvy: The character of the attributive structures in a current journaliste language style
Autoři: Komárová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Vaňková, Jana
Oponent: Vejvodová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10348
Klíčová slova: publicistika;zpráva;komentář;kondenzace;přívlastkové konstrukce;analýza;antepozice;postpozice;rozvitost/nerozvitost
Klíčová slova v dalším jazyce: publicism;report;comment;condensation;contructions attributives;analyse;aneposition;postposition
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá přívlastkovými konstrukcemi vyskytujícími se v publicistických textech. Zájem je zaměřen na pět typů polovětných přívlastkových konstrukcí. Zabýváme se také postavením konstrukcí, zda se vyskytují v antepozici, či postpozici, a jejich mírou rozvití.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is engaged in constructions attributives, which are occuring in publicistics texts. We specializied in five types of these constructions and we specialized in standing of these constructions too, if they are in anteposition or in postposition.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp-pdf.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
komarova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce265,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
komarova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce53,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
komarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce162,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10348

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.