Title: Projevy regionálního politického populismu v oblasti sociálního vyloučení
Other Titles: Manifestations of Regional Political Populism in Social Exclusion
Authors: Horák, Martin
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Lupták, Ľubomír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10350
Keywords: Populismus;sociální vyloučení;regionální populismus;populistická opatření;sociálně vyloučené lokality;represivní politika
Keywords in different language: Populism;social exclusion;regional populism;populist action;socially excluded locations;repressive policy
Abstract: Autor v práci nejprve představil teoretickou debatu na téma populismu a uvedl příklady populistických subjektů v České republice a Evropě. Jádrem práce byla analýza jednotlivých projevů regionálního populismu. Analýza byla prováděna na základě mediálních výstupů, tiskových zpráv a interních dokumentů městských úřadů. Celkem došlo k analýze tří případů populistických opatření. Autor dospěl po analýze k závěru, že všechny uvedené projevy splňují charakteristiky populistického jednání, stanovené v testu populismu. Následně byl v práci popsán příklad průniku představitele regionálního populismu na celostátní politickou scénu a jeho následky.
Abstract in different language: In his degree thesis author presented a theoretical debate concerning the topic of populism and listed examples of populist subjects in the Czech Republic and Europe. The core of the thesis was the analysis of individual demonstrations of the regional populism. The analysis was made on the basis of media exposures, press releases and internal documents of municipal authorities. Three cases of populist measures were analysed in total. Following the analysis the author has come to conclusion that all demonstrations listed meet the characteristics of populist action, as set in the populist test. Subsequently, the thesis describes an example of how a representative of regional populism penetrates the statewide political scene and the consequences thereof.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Projevy regionalniho politickeho populismu v oblasti socialniho vylouceni.pdfPlný text práce6,78 MBAdobe PDFView/Open
Horak_ved_polmgr.pdfPosudek vedoucího práce529,75 kBAdobe PDFView/Open
Horak_opo_Luptak.docxPosudek oponenta práce40,73 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Horak Martin.pdfPrůběh obhajoby práce235,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.