Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLeichtová, Magdaléna
dc.contributor.authorHorák, Martin
dc.contributor.refereeLupták, Ľubomír
dc.date.accepted2013-09-09
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:37Z-
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:37Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-07-31
dc.identifier46333
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10350
dc.description.abstractAutor v práci nejprve představil teoretickou debatu na téma populismu a uvedl příklady populistických subjektů v České republice a Evropě. Jádrem práce byla analýza jednotlivých projevů regionálního populismu. Analýza byla prováděna na základě mediálních výstupů, tiskových zpráv a interních dokumentů městských úřadů. Celkem došlo k analýze tří případů populistických opatření. Autor dospěl po analýze k závěru, že všechny uvedené projevy splňují charakteristiky populistického jednání, stanovené v testu populismu. Následně byl v práci popsán příklad průniku představitele regionálního populismu na celostátní politickou scénu a jeho následky.cs
dc.format82 (126852 znaků včetně mezer)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPopulismuscs
dc.subjectsociální vyloučenícs
dc.subjectregionální populismuscs
dc.subjectpopulistická opatřenícs
dc.subjectsociálně vyloučené lokalitycs
dc.subjectrepresivní politikacs
dc.titleProjevy regionálního politického populismu v oblasti sociálního vyloučenícs
dc.title.alternativeManifestations of Regional Political Populism in Social Exclusionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedIn his degree thesis author presented a theoretical debate concerning the topic of populism and listed examples of populist subjects in the Czech Republic and Europe. The core of the thesis was the analysis of individual demonstrations of the regional populism. The analysis was made on the basis of media exposures, press releases and internal documents of municipal authorities. Three cases of populist measures were analysed in total. Following the analysis the author has come to conclusion that all demonstrations listed meet the characteristics of populist action, as set in the populist test. Subsequently, the thesis describes an example of how a representative of regional populism penetrates the statewide political scene and the consequences thereof.en
dc.subject.translatedPopulismen
dc.subject.translatedsocial exclusionen
dc.subject.translatedregional populismen
dc.subject.translatedpopulist actionen
dc.subject.translatedsocially excluded locationsen
dc.subject.translatedrepressive policyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Projevy regionalniho politickeho populismu v oblasti socialniho vylouceni.pdfPlný text práce6,78 MBAdobe PDFView/Open
Horak_ved_polmgr.pdfPosudek vedoucího práce529,75 kBAdobe PDFView/Open
Horak_opo_Luptak.docxPosudek oponenta práce40,73 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Horak Martin.pdfPrůběh obhajoby práce235,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.