Název: Role polského prezidenta v zahraniční politice Polska
Další názvy: The Position of Polish President in the Foreign Policy of Poland
Autoři: Pecnová, Magdalena
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10351
Klíčová slova: Polsko;zahraniční politika;prezident;premiér;mezinárodní vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: Poland;foreign policy;president;prime minister
Abstrakt: Práce pojednává o polské zahraniční politice s důrazem na prezidenta republiky jako aktéra zahraniční politiky. Práce si klade za cíl pokusit se zjistit, jakou roli polský prezident hraje v zahraniční politice státu.
Abstrakt v dalším jazyce: My dissertation discuss the presidential role in polish foreign policy. The goal is to find how president works in foreign policy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP finish.pdfPlný text práce510,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pecnova_ved.docxPosudek vedoucího práce43,85 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pecnova_DP_MV_opo.pdfPosudek oponenta práce908,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pecnova.pdfPrůběh obhajoby práce337,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10351

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.