Název: Analýza fungování integrovaného záchranného systému v politikách euroregionů a jednotlivých politik EU (případová studie spolupráce)
Další názvy: Analysis of the functioning of the integrated rescue system in the Euro-regions and EU individual policies (case study of cooperation)
Autoři: Štěpánek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10352
Klíčová slova: Bhópál;Evropská unie;Evropský program na ochranu kritické infrastruktury;Hasičský záchranný sbor ČR;integrovaný záchranný systém;Kodaňská škola;kritická infrastruktura;sekuritizace;Stockholmský program
Klíčová slova v dalším jazyce: Bhopal;Copenhagen school;critical infrastructure;European programme of critical infrastructure protection;European union;Fire brigade of Czech republic;integrated emergency mechanism;securitization;Stockholm programme
Abstrakt: Tato diplomová práce se řeší téma vnitřní bezpečnosti EU a její vztah k k politikám euroregionu. Na příkladu jednotek požární ochrany se snaží dokázat, jakým způsobem politika EU ovlivňuje budování integrovaného záchranného systému a usnadňuje přeshraniční spolupráci záchranářských jednotek.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis analyses a change in perception of internal security and its relation to the European Union and policy of euroregions. They are trying to prove, how EU policy affects the integrated rescue system and facilitates cross-rescue units as example of fire brigades.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepanek_ved.pdfPosudek vedoucího práce354,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stepanek_Oponent_Behensky.docxPosudek oponenta práce45,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Stepanek.pdfPrůběh obhajoby práce327,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10352

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.