Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPiknerová, Linda
dc.contributor.authorFilová, Lucie
dc.contributor.refereeLeichtová, Magdaléna
dc.date.accepted2013-05-31
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:42Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:42Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-29
dc.identifier51420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10366
dc.description.abstractProblémy, které se k situaci v rozvojových zemích pojí, dnes představují nesnáze celosvětové a dotýkají se v menší či větší míře každého. Česká republika, člen Evropské unie a mezinárodního společenství demokraticky a ekonomicky vyspělých zemí, zastává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem a přijímá svůj díl odpovědnosti při řešení globálních problémů. Jedním z projevů tohoto postoje je zahraniční rozvojová spolupráce, jež je integrální součástí české zahraniční politiky. Mezi významné aktéry poskytování rozvojové pomoci patří nevládní neziskové organizace. Jejich vliv v západních rozvinutých zemích v poslední době roste. Tento text se zabývá efektivitou činností neziskových organizací působících v oblasti rozvojové spolupráce České republiky. Diplomová práce podává vyhodnocení účasti neziskových organizací Člověka v tísni, Njovu a Arcidiecézní charity Praha na realizaci české zahraniční rozvojové spolupráce, odehrávající se na území Angoly a Zambie.cs
dc.format104 s. (159 857 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectoficiální rozvojová pomoccs
dc.subjectzahraniční rozvojová spoluprácecs
dc.subjectrozvojová politika České republikycs
dc.subjectneziskový sektorcs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectRozvojové cíle tisíciletícs
dc.titlePraktické provádění priorit české rozvojové politiky nevládními organizacemi-Komparace Angoly a Zambiecs
dc.title.alternativePractical implementation of the priorities of czech development policy by non-governmental organizations - Comparison of Angola and Zambiaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedProblems related to a situation in the developing countries are now becoming global problems and are in greater or lesser extent effecting everyone. The Czech Republic, a member of the European Union and the international community of democratic and economically developed countries, takes the principle of solidarity among people and states, and accepts its part of responsibility in dealing with global problems. One of the manifestations of this approach is a foreign development cooperation, which is an integral part of the Czech foreign policy. Nongovernmental cooperation are among the important contributors for providing development aid. Their influence in the western developed countries is growing in recent years. This text deals with the efficiency of the activities of the NGOs activities in the field of development cooperation in the Czech Republic. Thesis gives evaluation of the participation of the non-profit organizations - People in Need, Njovu and Caritas in the implementation of the Czech foreign development aid, taking place in the territory of Angola and Zambia.en
dc.subject.translatedofficial development assistanceen
dc.subject.translatedinternational development assistanceen
dc.subject.translateddevelopment policy of Czech republicen
dc.subject.translatednonprofit sectoren
dc.subject.translatednonprofit organizationen
dc.subject.translatedMillennium development goalsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prakticke provadeni priorit ceske rozvojove politiky nevladnimi organizacemi - Komparace Angoly a Zambie_Filova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Filova_VED_MV.docxPosudek vedoucího práce45,48 kBMicrosoft Word XMLView/Open
filova_opo_mvmgr.docxPosudek oponenta práce45,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Lucie Filova.pdfPrůběh obhajoby práce371,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.