Title: Ukrajina. Geopolitický rámec analýzy
Other Titles: Ukraine. Geopolitical framework of analysis
Authors: Kaarbaeva, Zhyldyz
Advisor: Šanc, David
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10373
Keywords: ukrajinská politika;ukrajinská identita;ukrajinský paradox;ukrajinský regionalismus;zahraniční tendence;geopolitika;geoekonomika;energetická bezpečnost;euroasianismus;Evropská unie;Ruská federace
Keywords in different language: ukrainian policy;ukrainian identity;ukrainian paradox;ukrainian regionalism;foreign policy trends;geoeconomics;energy security;eurasianism;European union;Russian federation
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na geopolitickou analýzu Ukrajiny a vymezení hlavních bodů ve vývoji ukrajinské vnitřní a zahraniční politiky tak, aby se prokázaly její geopolitické aspekty. Diplomová práce je snahou pojednat o současném geopolitickém významu Ukrajiny v globální politice. Daná práce zároveň zmiňuje případovou studii Ukrajiny, která uvede do praktických souvislostí dané problematiky a také ilustruje její podstatu. Stranou nezůstalo i problematika ukrajinské identity, která je důležitá nejen z hlediska jejího historicko-kulturního, ale především politického významu. Cílem práci je tak ukázat, že od dob získání nezávislostí v 90. letech 20. století geopolitický rámec analýzy Ukrajiny nelze definovat jako nový a její strategická důležitost spočívá spíše v ekonomické rovině než politické.
Abstract in different language: The focus of this thesis is geopolitical analysis of Ukraine and definition of the key aspecfts of its domestic and foreign policies. This thesis demonstrates geopolitical aspects in such a way as to show discussion about the current geopolitical role of Ukraine in global politics. The work also presents a case study of Ukraine, which puts the above mentioned geopolitical analysis into context and illustrates its specifics. The issue of Ukrainian identity is also considered in this thesis due to its cultural, historical and political significance. The aim of this thesis is thus to show that we cannot define the analytical geopolitical framework of Ukraine since the country gained its independence in the 1990s as new; the country?s strategic importance lies in economy rather than politics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukrajina. Geopoliticky ramec analyzy.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Kaarbaeva-VED-MV-NMgr.docxPosudek vedoucího práce40,25 kBMicrosoft Word XMLView/Open
kaarbaeva_opo_mvmgr.docxPosudek oponenta práce44,36 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kaarbaeva.pdfPrůběh obhajoby práce215,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.