Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠanc, David
dc.contributor.authorKaarbaeva, Zhyldyz
dc.contributor.refereeLeichtová, Magdaléna
dc.date.accepted2013-05-31
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:40Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:40Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-29
dc.identifier51427
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10373
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na geopolitickou analýzu Ukrajiny a vymezení hlavních bodů ve vývoji ukrajinské vnitřní a zahraniční politiky tak, aby se prokázaly její geopolitické aspekty. Diplomová práce je snahou pojednat o současném geopolitickém významu Ukrajiny v globální politice. Daná práce zároveň zmiňuje případovou studii Ukrajiny, která uvede do praktických souvislostí dané problematiky a také ilustruje její podstatu. Stranou nezůstalo i problematika ukrajinské identity, která je důležitá nejen z hlediska jejího historicko-kulturního, ale především politického významu. Cílem práci je tak ukázat, že od dob získání nezávislostí v 90. letech 20. století geopolitický rámec analýzy Ukrajiny nelze definovat jako nový a její strategická důležitost spočívá spíše v ekonomické rovině než politické.cs
dc.format112 s. (141 859 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectukrajinská politikacs
dc.subjectukrajinská identitacs
dc.subjectukrajinský paradoxcs
dc.subjectukrajinský regionalismuscs
dc.subjectzahraniční tendencecs
dc.subjectgeopolitikacs
dc.subjectgeoekonomikacs
dc.subjectenergetická bezpečnostcs
dc.subjecteuroasianismuscs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectRuská federacecs
dc.titleUkrajina. Geopolitický rámec analýzycs
dc.title.alternativeUkraine. Geopolitical framework of analysisen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe focus of this thesis is geopolitical analysis of Ukraine and definition of the key aspecfts of its domestic and foreign policies. This thesis demonstrates geopolitical aspects in such a way as to show discussion about the current geopolitical role of Ukraine in global politics. The work also presents a case study of Ukraine, which puts the above mentioned geopolitical analysis into context and illustrates its specifics. The issue of Ukrainian identity is also considered in this thesis due to its cultural, historical and political significance. The aim of this thesis is thus to show that we cannot define the analytical geopolitical framework of Ukraine since the country gained its independence in the 1990s as new; the country?s strategic importance lies in economy rather than politics.en
dc.subject.translatedukrainian policyen
dc.subject.translatedukrainian identityen
dc.subject.translatedukrainian paradoxen
dc.subject.translatedukrainian regionalismen
dc.subject.translatedforeign policy trendsen
dc.subject.translatedgeoeconomicsen
dc.subject.translatedenergy securityen
dc.subject.translatedeurasianismen
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedRussian federationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukrajina. Geopoliticky ramec analyzy.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Kaarbaeva-VED-MV-NMgr.docxPosudek vedoucího práce40,25 kBMicrosoft Word XMLView/Open
kaarbaeva_opo_mvmgr.docxPosudek oponenta práce44,36 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kaarbaeva.pdfPrůběh obhajoby práce215,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.