Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠanc, David
dc.contributor.authorVachová, Soňa
dc.contributor.refereeCabadová Waisová, Šárka
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:43Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:43Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-29
dc.identifier51441
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10384
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tím, do jaké míry byla americká zahraniční politika uplatňovaná v období bipolárního konfliktu aplikací tradičních geopolitických teorií či do jaké míry jimi byla ovlivněna. Za jsem zvolila již tradiční teorii Nicholase Johna Spykmana a moderní teorii Saula Bernarda Cohena, které jsou často považovány za myšlenkové zdroje politiky zadržování komunismu, kterou uplatňovaly Spojené státy americké po skončení druhé světové války. Práce se tudíž zabývá geopolitickou situací USA v období studené války. Na základě analýzy praktické politiky zadržování komunismu a teoretických koncepcí autorů Spykmana a Cohena následně můžeme vyvrátit či potvrdit tvrzení, že tyto teorie lze považovat za ideové základy americké zahraniční politiky v období studené války. Hlavním cílem práce tudíž je, prostřednictvím této analýzy zjistit, zda se americká zahraniční politika s těmito teoriemi shodovala, zda se jimi mohla inspirovat či je jejich podobnost zcela náhodná. Zda tyto teorie lze považovat za praktický návod pro konkrétní politickou praxi. V práci je také osvětlen termín geopolitika a politická geografie. Toto vysvětlení se jeví jako zcela příhodné, jelikož termín geopolitika se ukázal být v rámci politické vědy velmi diskutovaný. Následující kapitoly, se věnují oběma geopolitickým teoriím, představí základy teoretických koncepcí těchto geopolitiků. V rámci kapitol se zaměřím zejména na to, jaké geopolitické oblasti v rámci svých teorií považují autoři za klíčové a jak skrze své teoretické koncepce rozdělují svět. V kapitole nesoucí název Postavení USA ve světovém systému po roce 1945 a politika zadržování komunismu se budu zabývat celkovým postavením Spojených států v poválečném světovém systému. V kapitole představím základní strategické koncepce, které v období po druhé světové válce vznikaly za účelem dát americké zahraniční politice určitý ucelený rámec. Všechny výše zmíněné kapitoly můžeme považovat za teoretický základ celé práce. Následující části se již zabývají praktickými událostmi v rámci americké strategie zadržování komunismu. Výběr konkrétních případů americké praktické politiky zadržování jsem provedla na základě několika kritérií. Prvním z nich je, že konkrétní případ politiky zadržování komunismu musí být lokalizován v oblasti, kterou daný geopolitik pro zadržování považoval za klíčovou. Druhým kritériem výběru je, že se musí jednat o událost, do které přímo USA zasahovaly. Za třetí, událost musí v rámci své periodizace logicky spadat do období bipolárního konfliktu. Posledním kritériem je, že všechny události, kterými se v práci podrobněji zabývám, považuji za vojenskou dimenzi politiky zadržování.cs
dc.format101 s. (204 849 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgeopolitikacs
dc.subjectUSAcs
dc.subjectzadržování komunismucs
dc.subjectNicholas John Spykmancs
dc.subjectSaul Bernard Cohencs
dc.subjectzahraniční politikacs
dc.subjectSSSRcs
dc.subjectstudená válkacs
dc.subjectbipolární systémcs
dc.subjectRimlandcs
dc.subjectHeartlandcs
dc.subjectpásma otřesůcs
dc.titleGeopolitické teorie v rámci politiky zadržování komunismucs
dc.title.alternativeGeopolitical Theory in the Policy of Containment of Communismen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis examines the extent to which U.S. foreign policy in the bipolar conflict applied the traditional geopolitical theories or to what extent they have been affected. For my research I have chosen the traditional theory of Nicholas John Spykman and the modern theory of Saul Bernard Cohen, who are often considered to be intellectual resources of the policy of containment, which followed the United States after the Second World War. Work therefore addresses the geopolitical situation in the U.S. during the Cold War. I explain both geopolitical theories, namely the theory of Nicholas Spykman and Saul Cohen. I focused mainly on what both geopolitical authors considered the most important in the areas in which should be policy of containment in an accord to both author´s place. Based on several criterias I have chosen a few historical phenomenas, which may confirm the claim that the U.S. policy of containment can be inspired with these geopolitical theories. For the Rimland area I have chosen two cases ? the Korean War and the second Berlin crisis. In the case of Southeast Asia I have opted for the Vietnam War and in the case of Middle East I have selected War in Afghanistan.en
dc.subject.translatedgeopoliticsen
dc.subject.translatedUSAen
dc.subject.translatedpolicy of containmenten
dc.subject.translatedNicholas John Spykmanen
dc.subject.translatedSaul Bernard Cohenen
dc.subject.translatedforeign policyen
dc.subject.translatedUSSRen
dc.subject.translatedcold waren
dc.subject.translatedbipolar systemen
dc.subject.translatedRimlanden
dc.subject.translatedHeartlanden
dc.subject.translatedshatterbeltsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Sona Vachova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Vachova-VED-POL-NMgr.docxPosudek vedoucího práce40,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vachova_POL_mgr_opo.docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordView/Open
Vachova.pdfPrůběh obhajoby práce301,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.