Název: Vnitřní politika Japonska první poloviny 20. století v kontextu jeho expanzivního snažení
Další názvy: Japan's internal politics of the first half of the 20th century in the context of its expansionist efforts
Autoři: Žalud, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10386
Klíčová slova: vnitřní politika;Japonsko;expanze;Karl Haushofer;geopolitika;militarizace;Meidži;2. světová válka;Pearl Harbor
Klíčová slova v dalším jazyce: domestic politics;Japan;expansion;Karl Haushofer;geopolitics;militarization;Meiji;2nd world war;Pearl Harbor
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o vnitřní politice Japonska v první polovině 20. století a o japonských expanzích ve stejné epoše dějin. V teoretické části je vykreslen termín geopolitika a koncepce rozdělení světa u Karla Haushofera. Haushoferova teorie se poté aplikuje na počínání Japonska v zahraniční politice a také na určité aspekty jeho vnitřní politiky. Práce mapuje proměnu Japonska v pozdní době Meidži, militarizaci ve 30. letech a druhou světovou válku. Jejím cílem je nalezení příčin, proč se Japonsko transformovalo do imperialistické mocnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Master thesis describes the domestic Japanese politics in the first half of the 20th century as well as Japanese expansions in the same historical period. The term "geopolitics" and Karl Haushofer's concept of world division are explained in the theoretical part. Haushofer's theory is afterwards used to portray the acts of Japan in international politics and several aspects of its domestic politics. The thesis displays the changes of Japan in the latter time period of Meiji era, militarization in the 30s and the Second World War. The main focus is to find the reasons for Japan to become imperialistic power.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce359 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zalud_ved_DP_POL.pdfPosudek vedoucího práce904,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zalud-OPO-POL-NMgr.docxPosudek oponenta práce40,65 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pavel Zalud.pdfPrůběh obhajoby práce347,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10386

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.