Title: Vnitřní politika Japonska první poloviny 20. století v kontextu jeho expanzivního snažení
Other Titles: Japan's internal politics of the first half of the 20th century in the context of its expansionist efforts
Authors: Žalud, Pavel
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Šanc, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10395
Keywords: Japonsko;Meidži;Karl Haushofer;vnitřní politika;zahraniční politika;2. světová válka;militarizace
Keywords in different language: Japan;Meiji;Karl Haushofer;domestic policy;foreign policy;world war two;militarization
Abstract: Diplomová práce popisuje japonskou vnitřní politiku v první polovině 20. století a japonské expanze ve stejném časovém obdoví. V teoretické části jsou vysvětleny termíny politická analýza, "geopolitika" a koncept rozdělení světa u Karla Haushofera. Haushoferova teorie je následně využívána k vykreslení konání Japonska v mezinárodní politice a k několika aspektům domácí politiky. Hlavním cílem je najít důvody, proč se Japonsko stalo imperialistickou mocností. Diplomová práce ukazuje proměny Japonska v pozdní době Meidži, militarizaci ve 30. letech a druhou světovou válku a je také policy analýzkou japonské vnitřní politky a politických aktérů v kontextu japonské zahraniční politiky.
Abstract in different language: Master's thesis describes the Japanese domestic politics in the first half of the 20th century as well as Japanese expansions in the same historical period. The term policy analysis, "geopolitics" and Karl Haushofer's concept of world division are explained in the theoretical part. Haushofer's theory is afterwards used to portray the acts of Japan in international politics and several aspects of its domestic politics. The main focus is to find the reasons for Japan to become imperialistic power. The thesis displays the changes of Japan in the latter time period of Meiji era, militarization in the 30s and the Second World War and is also a policy analysis of the Japanese domestic politics and its political actors in the context of the Japanese foreign politics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce342,07 kBAdobe PDFView/Open
Zalud_ved_DP_POL.pdfPosudek vedoucího práce542,25 kBAdobe PDFView/Open
Zalud-OPO-POL-NMgr.-verze2.docxPosudek oponenta práce40,95 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zalud Pavel.pdfPrůběh obhajoby práce215,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.