Název: Institut soudce z lidu v období 1948 - 1989
Další názvy: The Institute of The Judge from The People between 1948 and 1989
Autoři: Martínková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10399
Klíčová slova: soudce z lidu;justice;komunismus;místní lidový soud;přísedící;porotní soudy;zákon o zlidovění soudnictví;organizace soudů před rokem 1989
Klíčová slova v dalším jazyce: judge from people;justice;communism;local people's court;assessor;courts organization before 1989
Abstrakt: Hlavním tématem bakalářské práce jsou soudci z lidu. Práce pojednává o právní úpravě zlidovění soudnictví, základních právních pramenech, kterými se soudci z lidu museli řídit, včetně popisu samotného výkonu funkce. Součástí je také kapitola se vzpomínkami dvou soudců z lidu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this thesis are the judges from the people. The work deals with the legislation of the judiciary, fundamental sources of law, which judges from the people had to follow, including a description of the actual performance of duties before 1989. It also includes a chapter with the memories of two judges from the people.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Institut soudce z lidu v obdobi 1948 - 1989.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Martinkova.pdfPosudek vedoucího práce54,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Martinkova.pdfPosudek oponenta práce30,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Martinkova.pdfPrůběh obhajoby práce45,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10399

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.