Title: Kompletní vybavení včetně doplňků pro konkrétní typ prostředí nebo aktivity. Vlastní téma. (vybavení na pobyt v horách, u moře, na poušti... na konkrétní sport, kolo, turistika, nebo i venčení psa...) Ucelená kolekce (6 ks modelů).
Other Titles: Full range of accesories for particular type of setting or activity
Authors: Augustinová, Barbora
Advisor: Krbcová, Helena
Referee: Rollová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10407
Keywords: móda;oděv;obuv;dřevo;kůže;architektura;budoucnost;kabelky
Keywords in different language: fashion;clothes;wood;leather;architecture;future;handbags
Abstract: Tématem mé diplomové práce je kompletní vybavení včetně doplňků pro konkrétní typ prostředí nebo aktivity. Má inspirace vychází z budoucnosti a to konkrétně z mé vlastní vize budoucnosti života řádových sester. Myslím si, že v budoucnu vznikne potřeba změnit uniformu jeptišek a to vlivem změny myšlení lidí a vidění sebe sama. Moc církve začne postupně oslabovat což bude zapříčiněno rozvojem vědy a novými poznatky a důkazy. Některé řádové sestry se odloučí od svého řádu a založí vlastní komunitu s novou filosofií života v duchu hesla Carpe vitam. Tyto nové řádové sestry budoucnosti budou chtít mít svůj nezaměnitelný styl, budou se chtít odlišit a jelikož oděv je jedním z nejvýraznějších prostředků neverbální mezilidské komunikace navrhla jsem pro ně kolekci oděvů i s doplňky. Jediným odkazem k jejich minulosti a jako připomínku odkud přišly jsem ponechala nestárnoucí kombinaci černé a bílé barvy. Důležitou inspirací mi také byla představa monumentální minimalistické architektury budoucích kostelů-strohé linie a rozličné geometrické tvary z ní přejaté v kombinaci s nespoutanou drsnou přírodou a jejich vzájemné prolínání- soužití. Zajímalo mě spojení architektonických geometrických elementů s přírodními tvary a materiály ryze přírodního charakteru- dřevo, hovězí useň, kov a kašmírová vlna. Tato architektura je typická pro svůj minimalismus vyznačující se jednoduchostí, nadčasovostí, moderní elegancí a vytříbenou formou. Tyto vlastnosti jsem měla na mysli při tvorbě kolekce a snažila jsem se je alespoň částečně a v rámci možností rychle se měnícího náročného oděvního designu aplikovat na mé návrhy, ale zároveň jsem své modely chtěla opatřit dávkou extravagance a neobvyklosti. V modelech je patrná inspirace organickými i geometrickými tvary, jak ve střihovém řešení oděvů, tak i ve zpracování podpatků a platforem u obuvi. U modelů jsem se snažila o zachování jednotného vzhledu a o zajímavé spojení všech použitých materiálů. Má kolekce obsahuje 4 páry ručně vyráběné kožené obuvi s dřevěnými platformami a podpatky, 2 větší kožené kabelky- jednu s odepínacím psaníčkem a druhou s možností změny tvaru kabelky, asymetrické psaníčko do ruky, dva kožené pásky s kovovou aplikací a 4 páry rukavic. Dále je doplněna oděvy jednodušších asymetrických linií- šaty, overaly, kašmírový kabát a jeden kalhotový komplet. Přesto, že je má kolekce inspirována světem budoucnosti, dobře se uplatní i v současném světě a to především pro neformální společenské akce a prostředí večírků.
Abstract in different language: My diploma thesis deals with a complete outfit including accessories for a particular setting or activity. I have drawn inspiration from the future, in particular from my vision of the future of religious sisters life. I believe that nuns uniform will have to change in the future as peoples thinking and their own self conception will alter. The power of the church is going to wane due to development of science and new knowledge. Some religious sisters will break away from their orders and establish their own communities believing in the new life philosophy known as Carpe Vitam. These future nuns will demand a unique style as the outfit is one of the most prominent means of non-verbal communication; therefore, I have designed a collection of clothes and accessories for them. The only reminder of their past is the timeless combination of black and white. I have also been inspired by a vision of monumental minimalist architecture of the future churches whose sober lines and geometrical shapes merge into and coexist with the feral and savage wilderness. I was interested in the combination of architectural geometrical elements and natural shapes and materials such as wood, skin, metal and cashmere. This architecture is typical of its minimalism with its simplicity, timelessness, modern grace and refined form. These properties were on my mind when I was creating the collection and trying to apply these to my designs, which I wanted to render extravagant and extraordinary even though fashion design trends keep changing. The models show an inspiration of organic and geometric shapes in the cut of the clothes and in the outsoles and heels of the footwear. I attempted to maintain a uniform look and intriguing combinations of all materials used. My collection consists of four pairs of hand-made shoes with wooden platforms and heels, two large handbags, one of which features a detachable wallet and the shape of another one can be adjusted, an asymmetrical wallet, two leather straps with a metal bucket and four pairs of gloves. It also features clothes of plain asymmetrical lines: dresses, overalls, a cashmere coat and a trouser set. Even though my collection is inspired by the future world, it is suitable for present-day informal social events and parties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Barbora Augustinova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Augustinova.pdfPosudek vedoucího práce186,03 kBAdobe PDFView/Open
Augustinova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce228,34 kBAdobe PDFView/Open
Augustinova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce125,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.