Název: Kniha pro
Další názvy: Book for
Autoři: Janoušková, Marta
Vedoucí práce/školitel: Axmann, Mikoláš
Oponent: Titlová, Margita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10408
Klíčová slova: autorská kniha;rodinný portrét;paměti;rod;portrét;kresba;letáky
Klíčová slova v dalším jazyce: artist's book;family portrait;memoirs;parentage;portrait;drawing;leaflets
Abstrakt: Výstupem diplomové práce je autorská kniha, která vznikla ve spolupráci s mou pratetou Annou Koníčkovou. Jedná se o knihu vzpomínek doplněných kresebnými ilustracemi, pořízenými podle starých rodinných fotografií.
Abstrakt v dalším jazyce: The output of the thesis is the artist's book, which was created in collaboration with my greataunt Anna Koníčková. It is a book of her memories, with drawing illustrations, acquired by old family photos.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marta_Janouskova_Diplomova_prace.pdfPlný text práce36,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova.pdfPosudek vedoucího práce138,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce164,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce95,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10408

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.