Název: Popis struktury povrchových modelů rostlin
Další názvy: Description of structure of plants surface models
Autoři: Ježek, Josef
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10422
Klíčová slova: MATLAB;3D skener;plocha;dihedrální úhly;smer hlavní cévy
Klíčová slova v dalším jazyce: MATLAB;3D scanner;surface;dihedral angels;direction of main leaf vessel
Abstrakt: Bakalárská práce se zabývá matematickým popisem listu rostlin reprezentovaných prostorovými povrchovými modely. Motivací se stal projekt, který zadal CzechGlobe ? Centrum výzkumu globální zmeny AV CR, v. v. i.. Na projektu se podílí i Katedra kybernetiky Západoceské univerzity v Plzni. Cílem projektu je prozkoumat chování rostlin v závislosti na menících se okolních podmínkách. Díky tomu je možné zlepšit pestování rostlin. Práce uvádí postupy, jakým byly nasnímány listy, a metody, jakými byly listy matematicky popsány. Ukazuje automatické vypocítání plochy listu, orientace listu v prostoru i urcení smeru hlavní cévy listu. Prináší výsledky praktických experimentu, zhodnocení experimentu. Ukazuje i neúspešné prístupy zpracování.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor theses is focused on mathematical description of leaves represented by surface models in 3D space. Motivation of this thesis became project assigned by CzechGlobe ? Global Change Research AS CR, v. v. i. This project is solved by more institutions, among others also Department of Cybernetics of Universtiy of West Bohemia in Pilsen. The goal is the automatic description of plants. Thanks to this description is possible to observe the plants in dependence of changing outside conditioning. Thanks to this it is possible to make growing plants better. The procedures of 3D scanning of the leaves are introduced. The methods of mathematical description of the leaves are published. It shows, how to calculate the surface of leaves, the orientation of the leaves in the space and how to determine the main leaf vessel. The results of practical experiments and the evaluation of the experiments are presented. The unsuccessful methods are also published.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_text_tisk.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jezek.pdfPosudek vedoucího práce339,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jezek-p.pdfPrůběh obhajoby práce202,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10422

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.