Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchlegel, Miloš
dc.contributor.authorVolavka, Martin
dc.date.accepted2013-06-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:29Z
dc.date.available2012-11-01cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:29Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-17
dc.identifier54168
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10424
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení lineárních elektromagnetických pohonů, se zaměřením na pohony typu Voice Coil Actuator (VCA). Mezi cíle této bakalářské práce patří sestavení podrobného matematického modelu zmíněného pohonu v programovém prostředí Matlab/Simulink/Simscape a porovnání různých matematických implementací. Dalším cílem je problematika regulace pohonů typu VCA. Hlavním cílem této práce je navrhnout optimální řízení VCA pohonu, nastavení vhodných parametrů regulátorů a porovnání výsledků simulací s výsledky naměřenými na reálném pohonu. Již navržené řízení VCA pohonu je doplněno o sledování referenční trajektorie.cs
dc.format84 s. (81 806 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlineární elektromagnetický pohoncs
dc.subjectvoice coil actuatorcs
dc.subjectmatematický modelcs
dc.subjectsimulovaný modelcs
dc.subjectregulátor polohycs
dc.subjectrychlosti a prouducs
dc.subjectmaximální šířka pásma uzavřené smyčkycs
dc.subjectpřesnost v rychlosti a polozecs
dc.subjecttvarování frekvenční charakteristikycs
dc.subjectkaskádní regulacecs
dc.subjectřídicí systém REXcs
dc.subjectsledování referenční trajektoriecs
dc.titleŘízení lineárního elektromagnetického pohonucs
dc.title.alternativeControl of Linear electromagnetic actuatoren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor?s thesis deals with issue of controlling linear electromagnetic actuators, especially Voice Coil Actuator (VCA). The goals of this thesis are makeup detailed mathematical model said actuator in programming environment Matlab/Simulink/Simscape and comparison with different mathematical implementation. Next goal is issue of controlling actuators VCA. The main goal of this thesis is design optimal control VCA, adjustment appropriate controllers parameters and compare results of simulations with results of measures on a real actuator. The suggested control of VCA is supplemented with reference trajectory tracking.en
dc.subject.translatedlinear electromagnetic actuatoren
dc.subject.translatedvoice coil actuatoren
dc.subject.translatedmathematical modelen
dc.subject.translatedsimulated modelen
dc.subject.translatedposition controlleren
dc.subject.translatedvelocity controlleren
dc.subject.translatedcurrent controlleren
dc.subject.translatedmaximum bandwidth of closed loopen
dc.subject.translatedaccuracy in velocity and positionen
dc.subject.translatedfrequency response characteristic shapingen
dc.subject.translatedcascade controlen
dc.subject.translatedREX control systemen
dc.subject.translatedreference trajectory trackingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Volavka_A10B0832P.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
volavka.pdfPosudek vedoucího práce386,95 kBAdobe PDFView/Open
volavka-p.pdfPrůběh obhajoby práce142,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.