Název: Klasifikace scén do více tříd v rozsáhlých video archivech
Další názvy: Multi-label Scene Classification in Large Video Archives
Autoři: Fara, Adam
Vedoucí práce/školitel: Campr, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10431
Klíčová slova: klasifikace scén;zpracování digitalizovaného obrazu;extrakce příznaku z obrazu
Klíčová slova v dalším jazyce: scene classification;digital image processing;feature extratction from image
Abstrakt: Práce je zaměřena na rozpoznávání obrazu v rozsáhlých archivech, konkrétně na rozpoznávání typu scén, které se v obraze nacházejí. Budu se zabývat příznaky vhodnými pro popis obrazů a klasifikátory, které budou příznakové vektory vyhodnocovat a zařazovat obrazy do tříd. Cílem práce je nalézt vhodné kombinace příznakových vektorů a klasifikátorů pro konkrétní datasety obrazů. Výstupem práce budou statistiky úspěšnosti různých kombinací použitých klasifikátorů a příznakových vektorů. Využití programu by mohlo být pro automatické rozpoznávání obsahu ve videích a~jejich indexace. To by umožnilo snadné a rychlé vyhledávání požadovaných scén podle klíčových slov.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on image classification in large image archives, especially on classifying scene type. I deal with features appropriate for image descripton and classifiers, which evaulate features and classify images into classes. The aim is to find best performing combinations of features and classifiers for specific datasets of images. Outcome of this work are statistics of success for various combinations of classifiers and features. Program might be used for automatic content classification in videos and its indexing. It would facilitate fast and easy searching of required scenes by keywords.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp.pdfPlný text práce9,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fara.pdfPosudek vedoucího práce343,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fara-p.pdfPrůběh obhajoby práce130,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10431

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.