Název: Zpracování obrazu pomocí metod teorie grafů
Další názvy: Image processing using graph theory
Autoři: Filandr, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10432
Klíčová slova: segmentace;grafové metody;inteligentní nůžky;hranové detektory;binární dilatace;vzdálenostní transformace
Klíčová slova v dalším jazyce: segmentation;graph algorithms;intelligent scissors;edge detectors;binary dilatation;distance transform
Abstrakt: Tématem práce je zpracování obrazu pomocí teorie grafů. Zvolenou metodou pro implementaci jsou inteligentní nůžky. Pro správnou práci této metody je nutné obraz upravit. Nejprve se použije hranový detektor, poté se obraz vhodně naprahuje a nakonec se použije vzdálenostní transformace. Upravený obraz se převede do grafu. Pro segmentaci se používá Dijsktrův algoritmus pro hledání nejkratších cest grafem.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is image processing using graph theory. The chosen method for implementation is the intelligent scissors. To ensure correct operation of this method it is necessary to modify the image. At first edge detector shall be used, then proper threshold is applied and finally distance transform is used. The modified image is converted into a graph. For segmentation is used Dijkstra?s algorithm for finding the shortest paths in graph.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
filandr-v.pdfPosudek vedoucího práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
filandr-p.pdfPrůběh obhajoby práce830,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10432

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.