Název: Návrh systému rekonstrukce 3D tvaru objektu využitím projekce světla a kamerového systému
Další názvy: Design of 3D scanner for three-dimensional shape of an object using projected light and a camera system
Autoři: Hlaváček, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Krňoul, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10433
Klíčová slova: počítačové vidění;kamera;projektor;strukturované světlo;triangulace;binární vzory;systém;snímek;kalibrace
Klíčová slova v dalším jazyce: computer vision;camera;projector;structured light;triangulation;binary patterns;system;image;calibration
Abstrakt: Rekonstrukce pomocí kamery a strukturovaného světla je moderní přístup k problematice počítačového vidění a vývoj v tomto směru jde rapidně nahoru. Máme-li kalibrovaný systém kamera-projektor, kde zdroj strukturovaného světla promítá na zkoumané těleso a máme snímky této projekce, je možné najít korespondenční body mezi jednotlivými snímky. Z těchto korespondenčních bodů je pak možné metodou triangulace zjistit, kde body ze snímku v ploše leží v prostoru. Analyzujeme podrobněji snímaní pomocí binárních vzorů, pro nastudování problematiky této disciplíny pro budoucí aplikaci. Cílem je nalézt vhodný systém a jeho popis, který by byl levný na sestavení a snadný na přenos.
Abstrakt v dalším jazyce: Reconstruction with the help of a camera and structured light is a modern approach to the problematics of Computer Vision and development in this field goes rapidly up. If we have a calibrated camera-projector system, where the source of structured light projects onto our examined object and we possess images containing these projections, it is possible to find correspondence points between every single image. From these correspondence points it is then possible with the triangulation method to determine, where these points in the image plane lie in world coordinates. We analyze in more detail imaging with Binnary patterns, for greater understanding of the problems of subject for future aplication. Our goal is to find a ideal system and its description, which would be cheap to construct and easy to relocate.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hlavacek-v.pdfPosudek vedoucího práce2,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hlavacek-p.pdfPrůběh obhajoby práce861,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10433

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.