Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchlegel, Miloš
dc.contributor.authorHolub, Jan
dc.date.accepted2013-06-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:21Z-
dc.date.available2012-11-01cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:21Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-17
dc.identifier54181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10434
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá popisem koncepcí trojkolových vozíků. Jejím cílem je seznámení se základními variantami konstrukcí, sestavení matematického modelu a navržení funkčního řídícího systému. Práce popisuje návrh vhodných modelů a implementaci dvou základních variant vozíků. Jedná se o typy s diferenciálním podvozkem a s Ackermanovým podvozkem s předním řiditelným kolem a dvěma poháněnými zadními koly. Dále se práce zabývá návrhem vhodného řízení tak, aby byl splněn požadavek sledování zadané trajektorie. Algoritmy řízení i matematické modely byly implementovány v programovém prostředí MATLAB-Simulink.cs
dc.format45 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectSimulinkcs
dc.subjectvozík s Ackermanovým podvozkemcs
dc.subjectvozík s diferenciálním odvozkemcs
dc.subjectmatematický modelcs
dc.subjecttrajektoriecs
dc.titleŘízení Trojkolového vozíkucs
dc.title.alternativeControl of Three-wheeled Vehicleen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis gives an overview of three-wheeled vehicle concepts. It provides a description of the basic construction versions, mathematical models and control systems. Suitable models for implementation of two basic constructions are presented. A model with differential chassis and a model with Ackerman chassis with controllable front wheel and two rear drive wheels are considered. The next part deals with developement the control algorithm for tracking the desirable trajectories. The control algorithms and the mathematical models has been implemented in the MATLAB/Simulink software.en
dc.subject.translatedMATLABen
dc.subject.translatedSimulinken
dc.subject.translatedvehicle with Ackerman chassisen
dc.subject.translatedvehicle with differential chassisen
dc.subject.translatedmathematical modelen
dc.subject.translatedtrajectoryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prace_kon.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
holub.pdfPosudek vedoucího práce357,88 kBAdobe PDFView/Open
holub-p.pdfPrůběh obhajoby práce143,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.