Název: Návrh, modelování a řízení diferenciálně řízeného čtyřkolového mobilního robotu
Další názvy: Design, modeling and control of differentially driven mobile robot
Autoři: Jirovský, Michal
Vedoucí práce/školitel: Flídr, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10435
Klíčová slova: diferenciálně řízený robot;Arduino;MATLAB;sledování trajektorie
Klíčová slova v dalším jazyce: differential driven robot;Arduino;MATLAB;tracking trajectory
Abstrakt: Tato práce se zabývá řízením diferenciálně poháněného robotu. V první části je uveden popis zvoleného robotu a vybraných čidel, kterými je robot osazen. Ve druhé části je vytvořen matematický model robotu. Ten je poté použit při implementaci řídicího algoritmu, jehož úkolem je sledování náhodně generované trajektorie.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with control of differentially driven robot. In the first part, there is a description of the selected robot and sensors, which contains the robot. In the second part is created a mathematical model of robot. This is used to implement the control algorithm, whose task monitor randomly generated trajectories.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jirovsky.pdfPlný text práce5,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jirovsky-v.pdfPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
jirovsky-p.pdfPrůběh obhajoby práce853,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10435

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.