Title: Vývoj uživatelského rozhraní v HTML5 pro testovací systém řídicích tyčí automobilů
Other Titles: Development of HTML5 based human-machine interface for steering shaft test stand
Authors: Kristek, Lubomír
Advisor: Balda, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10438
Keywords: HTML5;SVG;tenký klient;WebSocket;REX;REXLANG;Fourierova řada;MATLAB;hystereze;Bouc-Wen
Keywords in different language: HTML5;SVG;thin client;WebSocket;REX;REXLANG;Fourier series;MATLAB;hysteresis;Bouc-Wen
Abstract: Tato práce se zabývá vývojem webové vizualizační aplikace. Cílem je vyvinout rozhraní pro ovládání modelu momentového standu a zobrazení výsledků ve webovém prohlížeči. Aplikace je vyvíjena ve formě tenkého klienta. Pro tyto účely byly využity možnosti HTML5 a SVG. Dále je popsána a implementována technologie pro přenos dat mezi serverem a internetovým prohlížečem prostřednictvím rozhraní WebSocket. Také jsou nastíněny možnosti využití systému REX pro simulaci dějů na reálném momentovém standu. Pro zpracování naměřených dat a řešení matematických úkolů je použit program MATLAB. V závěru jsou diskutovány možnosti využití matematických modelů pro modelování hysterezních křivek, odpovídajících naměřeným výsledků.
Abstract in different language: This thesis deals with development of the web based visualization application. The goal is to develop human-mashine interface for a moment stand model in a web browser. The application is developed in a form of thin client. For this purpose, capabilities of HTML5 and SVG have been used. Further the technology for transferring data between server and web broswer via WebSocket is described and implemented. Also the possibility of using the REX control system for simulation of processes on a real machine is described. The software MATLAB is used for processing of measured data and solving mathematical tasks. The possibility of using mathematical models for modeling hysteresis curves corresponding to the measured data is discussed at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_Kristek.pdfPlný text práce659,66 kBAdobe PDFView/Open
kristek.pdfPosudek vedoucího práce353,35 kBAdobe PDFView/Open
kristek-p.pdfPrůběh obhajoby práce166,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.