Název: Vývoj uživatelského rozhraní v HTML5 pro testovací systém řídicích tyčí automobilů
Další názvy: Development of HTML5 based human-machine interface for steering shaft test stand
Autoři: Kristek, Lubomír
Vedoucí práce/školitel: Balda, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10438
Klíčová slova: HTML5;SVG;tenký klient;WebSocket;REX;REXLANG;Fourierova řada;MATLAB;hystereze;Bouc-Wen
Klíčová slova v dalším jazyce: HTML5;SVG;thin client;WebSocket;REX;REXLANG;Fourier series;MATLAB;hysteresis;Bouc-Wen
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem webové vizualizační aplikace. Cílem je vyvinout rozhraní pro ovládání modelu momentového standu a zobrazení výsledků ve webovém prohlížeči. Aplikace je vyvíjena ve formě tenkého klienta. Pro tyto účely byly využity možnosti HTML5 a SVG. Dále je popsána a implementována technologie pro přenos dat mezi serverem a internetovým prohlížečem prostřednictvím rozhraní WebSocket. Také jsou nastíněny možnosti využití systému REX pro simulaci dějů na reálném momentovém standu. Pro zpracování naměřených dat a řešení matematických úkolů je použit program MATLAB. V závěru jsou diskutovány možnosti využití matematických modelů pro modelování hysterezních křivek, odpovídajících naměřeným výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with development of the web based visualization application. The goal is to develop human-mashine interface for a moment stand model in a web browser. The application is developed in a form of thin client. For this purpose, capabilities of HTML5 and SVG have been used. Further the technology for transferring data between server and web broswer via WebSocket is described and implemented. Also the possibility of using the REX control system for simulation of processes on a real machine is described. The software MATLAB is used for processing of measured data and solving mathematical tasks. The possibility of using mathematical models for modeling hysteresis curves corresponding to the measured data is discussed at the end of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_Kristek.pdfPlný text práce659,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kristek.pdfPosudek vedoucího práce353,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kristek-p.pdfPrůběh obhajoby práce166,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10438

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.