Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBalda, Pavel
dc.contributor.authorKristek, Lubomír
dc.date.accepted2013-06-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:23Z
dc.date.available2012-11-01cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:23Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-17
dc.identifier54198
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10438
dc.description.abstractTato práce se zabývá vývojem webové vizualizační aplikace. Cílem je vyvinout rozhraní pro ovládání modelu momentového standu a zobrazení výsledků ve webovém prohlížeči. Aplikace je vyvíjena ve formě tenkého klienta. Pro tyto účely byly využity možnosti HTML5 a SVG. Dále je popsána a implementována technologie pro přenos dat mezi serverem a internetovým prohlížečem prostřednictvím rozhraní WebSocket. Také jsou nastíněny možnosti využití systému REX pro simulaci dějů na reálném momentovém standu. Pro zpracování naměřených dat a řešení matematických úkolů je použit program MATLAB. V závěru jsou diskutovány možnosti využití matematických modelů pro modelování hysterezních křivek, odpovídajících naměřeným výsledků.cs
dc.format27 s. (37 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectHTML5cs
dc.subjectSVGcs
dc.subjecttenký klientcs
dc.subjectWebSocketcs
dc.subjectREXcs
dc.subjectREXLANGcs
dc.subjectFourierova řadacs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjecthysterezecs
dc.subjectBouc-Wencs
dc.titleVývoj uživatelského rozhraní v HTML5 pro testovací systém řídicích tyčí automobilůcs
dc.title.alternativeDevelopment of HTML5 based human-machine interface for steering shaft test standen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with development of the web based visualization application. The goal is to develop human-mashine interface for a moment stand model in a web browser. The application is developed in a form of thin client. For this purpose, capabilities of HTML5 and SVG have been used. Further the technology for transferring data between server and web broswer via WebSocket is described and implemented. Also the possibility of using the REX control system for simulation of processes on a real machine is described. The software MATLAB is used for processing of measured data and solving mathematical tasks. The possibility of using mathematical models for modeling hysteresis curves corresponding to the measured data is discussed at the end of the thesis.en
dc.subject.translatedHTML5en
dc.subject.translatedSVGen
dc.subject.translatedthin clienten
dc.subject.translatedWebSocketen
dc.subject.translatedREXen
dc.subject.translatedREXLANGen
dc.subject.translatedFourier seriesen
dc.subject.translatedMATLABen
dc.subject.translatedhysteresisen
dc.subject.translatedBouc-Wenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_Kristek.pdfPlný text práce659,66 kBAdobe PDFView/Open
kristek.pdfPosudek vedoucího práce353,35 kBAdobe PDFView/Open
kristek-p.pdfPrůběh obhajoby práce166,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.