Title: Datová analýza dostupných dat z obnovitelných zdrojů se zaměřením na data z větrných farem
Other Titles: Data analysis of the data available from renewable resources, with a focus on data from wind farms
Authors: Kubát, Michal
Advisor: Zápotocká, Andrea
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10446
Keywords: filtr;větrná energie;korelační koeficient;střední hodnota;denní diagram
Keywords in different language: filter;wind energy;correlation coefficient;mean value;daily chart
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o vytvoření filtrů dat a následné datové analýze. Data, která jsou v práci zpracovávána a analyzována jsou naměřené hodnoty činného výkonu vyrobené větrné energie. Hlavním cílem práce je vytvořit filtry pro čištění těchto dat.
Abstract in different language: This work is about creating data filtres and subsequent data analysis. Processed and analyzed data are the meansured values of active power produced wind energy. The main goal is to create filtres for cleaning data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubat-Bakalarska prace.pdfPlný text práce564,05 kBAdobe PDFView/Open
kubat.pdfPosudek vedoucího práce301,73 kBAdobe PDFView/Open
kubat-p.pdfPrůběh obhajoby práce141,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.