Název: Datová analýza dostupných dat z obnovitelných zdrojů se zaměřením na data z větrných farem
Další názvy: Data analysis of the data available from renewable resources, with a focus on data from wind farms
Autoři: Kubát, Michal
Vedoucí práce/školitel: Zápotocká, Andrea
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10446
Klíčová slova: filtr;větrná energie;korelační koeficient;střední hodnota;denní diagram
Klíčová slova v dalším jazyce: filter;wind energy;correlation coefficient;mean value;daily chart
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o vytvoření filtrů dat a následné datové analýze. Data, která jsou v práci zpracovávána a analyzována jsou naměřené hodnoty činného výkonu vyrobené větrné energie. Hlavním cílem práce je vytvořit filtry pro čištění těchto dat.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is about creating data filtres and subsequent data analysis. Processed and analyzed data are the meansured values of active power produced wind energy. The main goal is to create filtres for cleaning data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kubat-Bakalarska prace.pdfPlný text práce564,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kubat.pdfPosudek vedoucího práce301,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kubat-p.pdfPrůběh obhajoby práce141,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10446

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.