Title: Elektrochemické a elektrotechnické metody použité v přístrojích ve vozidlech RZS
Other Titles: Electrochemical and electrotechnical methods used in emergency cars
Authors: Benešová, Andrea
Advisor: Štekl, Pavel
Referee: Hamar, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10460
Keywords: lékařský přístroj;diagnostický přístroj;terapeutický přístroj;pulsní oxymetr;elektrokardiograf;laktátoměr;defibrilátor;glukometr
Keywords in different language: medical device;diagnostic device;therapeutic device;pulse oximeter;electrocardiograph;lactate analyzer;defibrillator;glucometer
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na elektrochemické a elektrotechnické metody použité v přístrojích ve vozidlech ZZS. Práce obsahuje popis metodik a funkcionalit hlavních přístrojů používaných ve vozidlech ZZS. Jsou zde názorně vysvětleny konkrétní principy vybraných přístrojů, jejich základní parametry, schematické nákresy funkčních obvodů a ekonomické údaje vztahující se k daným přístrojům. Součástí práce jsou i funkční testy některých přístrojů na dobrovolnících.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the electrochemical and electrical methods used in devices in emergency vehicles. The work contains a description of the methodology and the main functionalities of the devices used in emergency vehicles. The specific principles of selected devices, their basic parameters, schematic drawings of functional circuits, and economic data related to the devices are clearly explained. The thesis also includes functional tests of some instruments on volunteers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Elektrochemicky a elektrotechnicky metody vyuzivane v pristrojich ve vozidlech RZS.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
053685_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,84 kBAdobe PDFView/Open
053685_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,6 kBAdobe PDFView/Open
Benesova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce514,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.