Název: Inteligentní textilie
Další názvy: Intelligent textiles
Autoři: Pašková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Hromadka, Karel
Oponent: Bartůňková, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10464
Klíčová slova: inteligentní textilie;materiály;e-textilie;mikroelektronika;nanoelektronika
Klíčová slova v dalším jazyce: intelligent textiles;materials;e-textiles;microelectronics;nanoelectronics
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zmapování oblasti inteligentních textilií. Souhrnně popisuje obecné rozdělení, vlastnosti jednotlivých druhů inteligentních textilií a jejich využití. Dále podrobně popisuje odvětví e-textilií se zaměřením na použité technologické postupy při výrobě elektrotechnických součástek. To vše je doplněno o zhodnocení stávající situace a vize do budoucna jakým směrem se inteligentní a e-textilie budou ubírat.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on mapping of the field of intelligent textiles. In summary, it describes the general classification, properties of individual types of the intelligent textiles and their applications. Then, in detail, it describes the e-textiles with focus on the technological processes used in the manufacture of electrical components. This all is complemented by the assessment of the current situation and the vision of the future which direction the intelligent textiles and e-textiles will take.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela Paskova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053690_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053690_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053690_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10464

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.