Title: Inteligentní textilie
Other Titles: Intelligent textiles
Authors: Pašková, Michaela
Advisor: Hromadka, Karel
Referee: Bartůňková, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10464
Keywords: inteligentní textilie;materiály;e-textilie;mikroelektronika;nanoelektronika
Keywords in different language: intelligent textiles;materials;e-textiles;microelectronics;nanoelectronics
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zmapování oblasti inteligentních textilií. Souhrnně popisuje obecné rozdělení, vlastnosti jednotlivých druhů inteligentních textilií a jejich využití. Dále podrobně popisuje odvětví e-textilií se zaměřením na použité technologické postupy při výrobě elektrotechnických součástek. To vše je doplněno o zhodnocení stávající situace a vize do budoucna jakým směrem se inteligentní a e-textilie budou ubírat.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on mapping of the field of intelligent textiles. In summary, it describes the general classification, properties of individual types of the intelligent textiles and their applications. Then, in detail, it describes the e-textiles with focus on the technological processes used in the manufacture of electrical components. This all is complemented by the assessment of the current situation and the vision of the future which direction the intelligent textiles and e-textiles will take.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Paskova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
053690_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,93 kBAdobe PDFView/Open
053690_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,54 kBAdobe PDFView/Open
053690_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.