Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKožený, Jiří
dc.contributor.authorJiřinec, Jakub
dc.contributor.refereeRot, David
dc.date.accepted2013-06-24
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:37Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:37Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-05
dc.identifier53707
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10475
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na otopné systémy s inteligentní regulací teploty. V první části jsou zmíněny některé moderní způsoby vytápění a jejich porovnání z hlediska použití a regulace teploty v budovách. Dále se práce zaměřuje na inteligentní systémy pro ovládání teploty a jejich vzájemné porovnání. V poslední části je proveden praktický návrh systému KNX v kombinaci s WAGO-I/O-SYSTEM 750 pro ovládání teploty, předokenních žaluzií a světelných zdrojů v podkroví rodinného domu.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectautomatizace budovcs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectsálavé panelycs
dc.subjectpodlahové vytápěnícs
dc.subjectEgo-ncs
dc.subjectxComfortcs
dc.subjectKNXcs
dc.subjectpřenosová médiacs
dc.subjectWAGO-I/O-SYSTEM 750cs
dc.subjectDALIcs
dc.subjectregulace teplotycs
dc.subjectCoDeSyscs
dc.subjectETS4cs
dc.titleOtopné systémy s inteligentní regulací teplotycs
dc.title.alternativeHeating systems with the inteligent temperatur controlen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis is focused on heating systems with intelligent temperature control. The first part contains some modern heating methods and their comparison in terms of usage and temperature control in buildings. The work is focused on intelligent systems for temperature control and their comparison. The last section is devoted to practical design of KNX system in combination with WAGO-I/O-SYSTEM 750 for temperature control, roller blinds and lights in the attic of the house.en
dc.subject.translatedbuilding automationen
dc.subject.translatedheat pumpen
dc.subject.translatedradiant panelsen
dc.subject.translatedunderfloor heatingen
dc.subject.translatedEgo-nen
dc.subject.translatedXcomforten
dc.subject.translatedKNXen
dc.subject.translatedtransmission mediaen
dc.subject.translatedWAGO-I/O-SYSTEM 750en
dc.subject.translatedDALIen
dc.subject.translatedtemperatureen
dc.subject.translatedCoDeSysen
dc.subject.translatedETS4en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jirinec Jakub.pdfPlný text práce17,8 MBAdobe PDFView/Open
053707_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce401,39 kBAdobe PDFView/Open
053707_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,16 kBAdobe PDFView/Open
053707_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce219,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.