Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKraus, Václav
dc.contributor.authorMeliš, Marcel
dc.contributor.refereeGeorgiev, Vjačeslav
dc.date.accepted2013-06-25
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:58Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:58Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-07
dc.identifier53712
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10479
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na Single Event Efekty (SEE). Obsahuje popis zdrojů záření způsobující Single Event Efekty. Roztřízení SEE na dočasné a trvalé poruchy a popisy vzniku a principů. Jsou zde popsány fyzikální principy vzniku Single Event Efektů a rozdělení způsobu jejich testování. Stručný popis některých z urychlovačů částic a laboratorní způsoby měření SEE. Také jsou v práci popsány některé, důležité vlivy objevující se během testování. Na závěr práce jsou zmíněny pixelové a stripové detektory a jejich možné využití při měření SEE.cs
dc.format37 s. (50 084 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsingle event efektycs
dc.subjectionizační zářenícs
dc.subjectlinear energy transfercs
dc.subjecttěžké iontycs
dc.subjectměření a testování SEEcs
dc.titlePrincip měření Single Event Efektůcs
dc.title.alternativeThe Principle of Single Event Efects measurementen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master theses is focused on Single Event Effects (SEE). Contains a description of sources of radiation causing Single Event Effects.Contains a cassification of SEE on hard and soft errors and description principes and origin. There are described physical principles of Single Event Effects and cassification method of testing. Brief description of some of particle accelerators and laboratory measurement methods of SEE. Also, the work described some important factors occurres during testing. At the end of the work are discussed Strip and pixel detectors and their possible use in the measurement of SEE.en
dc.subject.translatedsingle event effectsen
dc.subject.translatedionizing radiationen
dc.subject.translatedlinear energy transferen
dc.subject.translatedheavy ion measure and testing of SEEen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Melis.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
053712_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,67 kBAdobe PDFView/Open
053712_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,71 kBAdobe PDFView/Open
053712_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.