Title: Vodivé lepení v elektrotechnice
Other Titles: Conductive adhesive in electrical engineering
Authors: Morávek, David
Advisor: Rendl, Karel
Referee: Wirth, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10489
Keywords: elektricky vodivá lepidla;ECA;bezolovnaté pájky;RoHS
Keywords in different language: electrically conductive adhesives;ECA;lead free solders;RoHS
Abstract: Předkládaná bakalářská práce analyzuje současný stav výzkumu v oblasti elektricky vodivých lepidel, jakožto alternativy vhodné pro nahrazení olovnatých pájek, která splňuje aktuální legislativní požadavky Evropské unie.
Abstract in different language: This bachelor's thesis analyses current state of research of electrically conductive adhesives as a possible tin-lead solders replacement, which is designed to match the requirements of the European Union legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
053729_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,52 kBAdobe PDFView/Open
053729_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,04 kBAdobe PDFView/Open
053729_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.