Název: Vodivé lepení v elektrotechnice
Další názvy: Conductive adhesive in electrical engineering
Autoři: Morávek, David
Vedoucí práce/školitel: Rendl, Karel
Oponent: Wirth, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10489
Klíčová slova: elektricky vodivá lepidla;ECA;bezolovnaté pájky;RoHS
Klíčová slova v dalším jazyce: electrically conductive adhesives;ECA;lead free solders;RoHS
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce analyzuje současný stav výzkumu v oblasti elektricky vodivých lepidel, jakožto alternativy vhodné pro nahrazení olovnatých pájek, která splňuje aktuální legislativní požadavky Evropské unie.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis analyses current state of research of electrically conductive adhesives as a possible tin-lead solders replacement, which is designed to match the requirements of the European Union legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska Prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053729_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053729_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053729_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10489

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.