Title: Vytvoření měřicího pracoviště s frekvenčním měničem, PLC a převodovkou MODACT pro výuku
Other Titles: Creation of measuring workplace with frequency converter, PLC and gear unit MODACT for education
Authors: Kovarovič, Jan
Advisor: Preuss, Petr
Referee: Hamar, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10495
Keywords: měřící pracoviště;servomotor;frekvenční měnič;PLC;řízení motoru;programování PLC;Simple3
Keywords in different language: measuring workplace;servomotor;frequency converter;PLC;motor control;PLC programming;Simple3
Abstract: Předkládaná bakalářská práce popisuje jednotlivé součásti měřícího pracoviště a jejich funkci. Dále je věnována pozornost programovaní PLC, konkrétně v jazyce Simple3. V práci je také popsána konstrukce měřícího pracoviště.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes individual parts of the measuring workplace and their function. Attention is also paid to the PLC programming, specifically in the language Simple3. The thesis also describes the design and construction of the workplace.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Kovarovic - Bakalarska Prace.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFView/Open
053735_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,33 kBAdobe PDFView/Open
053735_oponent.pdfPosudek oponenta práce454,2 kBAdobe PDFView/Open
053735_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.