Název: Vzdálený monitoring mikroklimatických parametrů prostor s využitím GSM modulů na platformě Java ME - IMP-NG
Další názvy: Remote monitoring of microclimatic parameters of rooms using GSM modules based on Java ME - IMP-NG platform
Autoři: Kvídera, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kropík, Petr
Oponent: Štekl, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10499
Klíčová slova: Java ME;GSM modul;AT příkazy;mikroklimatické parametry prostor
Klíčová slova v dalším jazyce: Java ME;GSM module;AT commands;microclimatic parameters of rooms
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce pojednává o využití GSM modulů při sledování mikroklimatických parametrů prostor (teplota, vlhkost, rosný bod) s využitím programovacího jazyka Java ME.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted thesis is focused on usage of GSM modules to monitoring microclimatic parameters of rooms (temperature, humidity, dew point) on Java ME platform.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kvidera.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053740_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053740_oponent.pdfPosudek oponenta práce496,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053740_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10499

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.