Název: Způsoby minimalizace částečných výbojů u vinutí točivých strojů
Další názvy: Ways to minimize of partial discharges in rotating machines windings
Autoři: Wohlrab, Robin
Vedoucí práce/školitel: Krpal, Ondřej
Oponent: Svoboda, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10502
Klíčová slova: Synchronní stroj;izolační systém;vodivé ochrany;polovodivé ochrany;vinutí;částečné výboje
Klíčová slova v dalším jazyce: Synchronous machine;insulating systém;conductive coating;semiconductive coating;winding;partial discharges
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje způsobům minimalizace částečných výbojů ve vinutí vysokonapěťových točivých strojů. V úvodu se práce zaměřuje na velké synchronní stroje, kde se s touto výbojovou činnosti běžně setkáváme. Další kapitoly pojednávají o teoretickém popisu částečných výbojů a o jejich následné minimalizaci. V závěru práce jsou popsány vodivé a polovodivé ochrany proti částečným výbojům společnosti VonRoll a srovnání s konkurenčními společnostmi zabývajícími se eliminací částečných výbojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis is devoted to ways of minimizing partial discharges in high-voltage windings of rotating machines. At the beginning, the work focuses on large synchronous machines where is this dicharge activity usual. Other chapters deal with the theoretical description of the partial discharges and subsequent minimization. The conclusion describes conductive and semiconductive protection agains partial discharges of VonRoll and contains also a comparison with competing companies involved in the elimination of partial discharges.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Zpusoby minimalizace castecnych vyboju u vinuti tocivych stroju Robin Wohlrab.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053744_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053744_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053744_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10502

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.