Název: Optimalizace akustického pole
Další názvy: Optimization of acoustic field
Autoři: Novotný, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Rohan, Eduard
Lukeš, Vladimír
Oponent: Rosenberg, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10509
Klíčová slova: akustika;citlivostní analýza;Helmhotzova rovnice;vlnová rovnice;akustický tlak;optimalizace;okrajové podmínky;spline-box
Klíčová slova v dalším jazyce: acoustics;sensitivity analysis;Helmholtz equation;wave equation;acoustic preasure;optimization;boundary conditions;spline-box
Abstrakt: Tato práce popisuje provedení tvarové optimalizace akustického pole pomocí citlivostní analýzy. Pomocí MKP je zde řešena Helmholtzova rovnice na omezené 2D oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: This study describes implementation of shape optimization of an acoustic field using sensitivity analysis. Helmholtz equation is here solved in 2D bounded domain using FEM.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zdenek_Novotny.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotny_vedouciPosudek vedoucího práce458,75 kBUnknownZobrazit/otevřít
Novotny_oponentPosudek oponenta práce498,77 kBUnknownZobrazit/otevřít
Novotny_prubehPrůběh obhajoby práce187,9 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10509

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.