Title: Optimalizace akustického pole
Other Titles: Optimization of acoustic field
Authors: Novotný, Zdeněk
Advisor: Rohan, Eduard
Lukeš, Vladimír
Referee: Rosenberg, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10509
Keywords: akustika;citlivostní analýza;Helmhotzova rovnice;vlnová rovnice;akustický tlak;optimalizace;okrajové podmínky;spline-box
Keywords in different language: acoustics;sensitivity analysis;Helmholtz equation;wave equation;acoustic preasure;optimization;boundary conditions;spline-box
Abstract: Tato práce popisuje provedení tvarové optimalizace akustického pole pomocí citlivostní analýzy. Pomocí MKP je zde řešena Helmholtzova rovnice na omezené 2D oblasti.
Abstract in different language: This study describes implementation of shape optimization of an acoustic field using sensitivity analysis. Helmholtz equation is here solved in 2D bounded domain using FEM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zdenek_Novotny.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Novotny_vedouciPosudek vedoucího práce458,75 kBUnknownView/Open
Novotny_oponentPosudek oponenta práce498,77 kBUnknownView/Open
Novotny_prubehPrůběh obhajoby práce187,9 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.